Δράσεις, Κατασκευές, Πολιτισμός & Τέχνη

ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ

Το 1ο ΕΠΑΛ Λέρου συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» με τίτλο Σχεδίου Δράσης: «Η Τέχνη παίρνει μορφή – 3D εκτυπώσεις»

Το 1ο ΕΠΑΛ Λέρου  συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» με τίτλο Σχεδίου Δράσης: «Η Τέχνη παίρνει μορφή – 3D εκτυπώσεις» και συνδυάζει τους τομείς τεχνών- πολιτισμού και τεχνολογίας.

 Στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 υλοποιείται το κυρίως μέρος του Σχεδίου που αφορά στην κατασκευή μνημείων και αγαλμάτων που συνιστούν ορόσημο ελληνικών πόλεων.

 Σκοπός της Υποδράσης είναι να δουλέψουν οι μαθητές σε ομάδες και να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το θέμα της δράσης θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών πόλεων μέσω της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και να δώσουν μορφή στα μνημεία και τις προσωπικότητες ορόσημο αυτών.

Θα γίνει προσπάθεια αναπαράστασης με τρισδιάστατες εκτυπώσεις διαφόρων μνημείων και αγαλμάτων-προτομών σημαντικών προσωπικοτήτων των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Οι πληροφορίες θα αντληθούν από την μυθολογία καθώς και από την αρχαία και σύγχρονη ιστορία. Η δράση αυτή θα ενισχύσει την ομαδικότητα, τη συνεργατικότητα, την  επικοινωνία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Έτσι, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές όψεις της 3D εκτύπωσης: την καλλιτεχνική και την τεχνολογική.

Οι μαθητές θα δουλέψουν σε ομάδες αναλαμβάνοντας η κάθε μία από ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας. Αφού συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ιστορία, τα πρόσωπα και τα μνημεία των πόλεων, η κάθε ομάδα θα αναλάβει την εκτύπωση των μοντέλων-αγαλμάτων-μνημείων των πόλεων που αποτελούν αρμοδιότητά της.  Στο τέλος τα τμήματα θα συναρμολογηθούν και θα χρωματιστούν, ενώ θα προστεθούν και λεπτομέρειες όπου χρειαστεί. Μετά την 3D εκτύπωση των αγαλμάτων-μνημείων θα γίνει  κατασκευή των ελληνικών γεωγραφικών διαμερισμάτων, τα οποία θα σαρωθούν με τον 3D σαρωτή από χάρτες, πάνω στα οποία θα σημανθούν οι πόλεις και θα τοποθετηθούν οι εκτυπωμένες 3D κατασκευές. Στη συνέχεια όλα μαζί (γεωγραφικά διαμερίσματα και αγάλματα-μνημεία) θα τοποθετηθούνε και θα κολληθούνε με ειδική κόλλα σιλικόνης πάνω σε βάσεις από πλεξιγκλάς.

Τόσο για τα γεωγραφικά διαμερίσματα, όσο και για τα αγάλματα και τα μνημεία, είναι απαραίτητη η προμήθεια του 3D σαρωτή.

Φωτογραφίες από την δράση

Βίντεο παρουσίασης της δράσης