Δράσεις, Εικονική Επιχείρηση, Περιβάλλον, Πολιτισμός & Τέχνη, Υγεία

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 5ο ΕΠΑΛ στηρίζει δημιουργώντας

Η ανάγκη του σχολείου για εξωστρέφεια και κοινωνική προσφορά οδήγησε στην απόφαση για συμμετοχή σε δράση κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το Σχέδιο Δράσης που υλοποιεί το σχολείο την τρέχουσα χρονιά 2021-2022, αφορά τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τον εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου στο πλαίσιο εργαστηριακών μαθημάτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας με άλλες ομάδες. Η εθελοντική ομάδα »Περβολάρηδες» και το σχολείο θα συνεργαστούν με σκοπό την μεταποίηση και διανομή προϊόντων για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών συνανθρώπων μας, που έχουν καταγραφεί από τους εθελοντές. Στόχοι είναι:

  • Η μείωση των οργανικών απορριμμάτων και ο περιορισμός της σπατάλης με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  • Η επισιτιστική προσφορά σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
  • Η ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Η δράση να εμνεύσει και άλλους συνανθρώπους μας για προσφορά.
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας,της ομαδικότητας, της οργάνωσης και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Υποδράση 1 – Γεωπονίας Τίτλος: Το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στηρίζει δημιουργώντας Στόχος: Η αξιοποίηση τροφίμων που θα κατέληγαν στα απορρίμματα και η επεξεργασία –μεταποίησή τους σε έτοιμα τρόφιμα, με σκοπό την προσφορά τους σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Επίσης η παραγωγή αιθέριων ελαίων.

Παραδοτέα Υποδράσης 1

Υποδράση 2 – Οικονομίας Τίτλος: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Δημιουργώντας Αξίες Στόχος: Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την κοινωνική οικονομία, την κουλτούρα του «συνεταιρίζεσθαι» και της αειφόρου ανάπτυξης.

Παραδοτέα Υποδράσης 2

Υποδράση 3- Υγείας Τίτλος: Τα απορρίμματα τροφίμων ως πρώτες ύλες για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων Στόχος: Η αξιοποίηση των αιθέριων ελαίων που έχουν προέλθει από την επεξεργασία των απορριμμάτων των τροφίμων ως πρώτες ύλες για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων.

Παραδοτέα Υποδράσης 3