Δράσεις, Εικονική Επιχείρηση, Περιβάλλον, Πολιτισμός & Τέχνη, Υγεία

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 5ο ΕΠΑΛ στηρίζει δημιουργώντας

Η ανάγκη του σχολείου για εξωστρέφεια και κοινωνική προσφορά οδήγησε στην απόφαση για συμμετοχή σε δράση κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το Σχέδιο Δράσης που υλοποίησε το σχολείο τη χρονιά 2021-2022, αφορούσε τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τον εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου στο πλαίσιο εργαστηριακών μαθημάτων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας με άλλες ομάδες. Η εθελοντική ομάδα »Περβολάρηδες» και το σχολείο θα συνεργάστηκαν με σκοπό την μεταποίηση και διανομή προϊόντων για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών συνανθρώπων μας, που έχουν καταγραφεί από τους εθελοντές. Στόχοι ήταν:

  • Η μείωση των οργανικών απορριμμάτων και ο περιορισμός της σπατάλης με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  • Η επισιτιστική προσφορά σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
  • Η ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Η δράση να εμπνεύσει και άλλους συνανθρώπους μας για προσφορά.
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας,της ομαδικότητας, της οργάνωσης και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Ημερολόγιο Δράσεων

Οι μαθητές που συμμετείχαν

Η αφίσα του έργου

Η ανάρτηση στον τύπο

Υποδράση 1 – Γεωπονίας
Τίτλος: Το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στηρίζει δημιουργώντας
Στόχος: Η αξιοποίηση ώριμων τροφίμων (φρούτων και λαχανικών) που θα κατέληγαν στα απορρίμματα και η επεξεργασία–μεταποίησή τους σε έτοιμα τρόφιμα, με σκοπό την προσφορά τους σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Επίσης η παραγωγή αιθέριων ελαίων.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ελένη Σιδηροπούλου, ΠΕ88.02

Παραδοτέα Υποδράσης 1

Υποδράση 2 – Οικονομίας
Τίτλος: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα-Δημιουργώντας Αξίες
Στόχος: Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την κοινωνική οικονομία, την κουλτούρα του «συνεταιρίζεσθαι» και της αειφόρου ανάπτυξης.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αικατερίνη Τσάτσου, ΠΕ80

Παραδοτέα Υποδράσης 2

Υποδράση 3 – Υγείας
Τίτλος: Τα απορρίμματα τροφίμων ως πρώτες ύλες για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων
Στόχος: Η αξιοποίηση των αιθέριων ελαίων που έχουν προέλθει από την επεξεργασία των απορριμμάτων των τροφίμων ως πρώτες ύλες για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ισιδώρα Παπαχριστοδούλου, ΠΕ87.03

Παραδοτέα Υποδράσης 3

 

Σχετικές αναρτήσεις