Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Πληροφορική, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ-Υποδράση 1: Κατασκευή Αυτόματου εποπτικού πίνακα του ωρολογίου προγράμματος

Οι μαθητές της Β’ τάξης στο πλαίσιο των μαθημάτων  «Αισθητήρες – Αυτοματισμοί» και «Ψηφιακά και Αναλογικά Ηλεκτρονικά» θα σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν και θα μελετήσουν διάφορα κυκλώματα της διδαχθείσας ύλης τους και  θα εμβαθύνουν στον προγραμματιζόμενο αυτοματισμό με τη χρήση του Arduino. Οι μαθητές της Γ’ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος «Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές» θα εμβαθύνουν στον προγραμματιζόμενο αυτοματισμό στο PLC. Όλοι οι μαθητές θα αποκομίσουν μια εμπειρία στη μελέτη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τεχνικού έργου με τα διακριτά στάδια υλοποίησης αυτού, όπως η τεκμηρίωση του σκοπoύ του έργου, η μελέτη, η σχεδίαση, η τεχνική περιγραφή, ο προϋπολογισμός,  και θα συνδράμουν στην κατασκευή βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αποκτώντας εργαστηριακή εμπειρία.

Σχετικές αναρτήσεις