Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Πληροφορική, Πολιτισμός & Τέχνη, Προγράμματα, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΥΠΟΔΡΑΣΗ _ 2 : Δημιουργώντας σε τρεις Διαστάσεις

Σκοπός της υποδράσης “ Δημιουργώντας σε τρεις Διαστάσεις”  ήταν οι μαθητές, συνεργατικά, να ενασχοληθούν σε πραγματικές συνθήκες τρισδιάστατων εκτυπώσεων, να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις που αφορούν στο υλικό υπολογιστών, εργαστηριακή εμπειρία και δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες κατασκευής τους.

Σχετικές αναρτήσεις