Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Το 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ολοκλήρωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά σχέδιο δράσης Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

Το σχέδιο δράσης που υλοποιήσαμε έχει τίτλο  Θερμοκρασιακές μεταβολές  στο περιβάλλοντα χώρο της Άρτας με την χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφουςdrone και μικροεπεξεργαστή  arduino

Στόχος του προγράμματος ήταν να μπουν οι μαθητές σε διαδικασία συστηματικής διερεύνησης για θέματα που αφορούν στην ρομποτική και τον προγραμματισμό να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες  σχετιζόμενες με την κατασκευή Robot.

Και να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους στον σχεδιασμό ,τον πειραματισμό και την υλοποίηση της κατασκευής τους.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές της ειδικότητας < Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών >  του τομέα  Ηλεκτρονικής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

dav

dav

 

dav

dav