Δράσεις, Πολιτισμός & Τέχνη

1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας-Παρουσίαση ταινιών μικρού μήκους

Η κινηματογραφική ομάδα των μαθητών της  Ά Λυκείου σε συνεργασία με τους καθηγητές στα πλαίσια της ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων θα παρουσιάσουν στην πρώτη ταινία μικρού μήκους τον σχολικό εκφοβισμό.

Η δεύτερη ταινία πραγματεύεται την έννοια της διαφορετικότητας.

Στην τρίτη ταινία οι μαθητές παρουσιάζουν στοιχεία που έχουν συλλέξει από το διαδίκτυο,  συνεντεύξεις από τοπικούς φορείς και ιδρύματα προκειμένου να καλυφθούν οι θεματικές ενότητες «δικαιώματα παιδιού», «ισότητα δυο φύλων» «φυλετικά δικαιώματα» και «δικαιώματα φυλακισμένων»