Θέατρο, Κατασκευές, Πολιτισμός & Τέχνη, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

1 ΕΠΑΛ Αμαλιάδας « Προετοιμάζοντας το έργο της ζωής μας».

Το 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας  ολοκλήρωσε σχέδιο δράσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο δράσης, που εκπονήθηκε  έχει ως τίτλο: « Προετοιμάζοντας το έργο της ζωής μας».

Περιλάμβανε  3 Υποδράσεις:

Στην πρώτη Υποδράση με τίτλο : « Το θέατρο ως έκφραση πολιτισμού αλλά και ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και κατασκευής »

Οι μαθητές της Α λυκείου με τους υπεύθυνους καθηγητές τους ανέτρεξαν στο διαδίκτυο και συγκέντρωσαν πληροφορίες για την ιστορική πορεία του θεάτρου/θεατρικής σκηνής. Μελέτησαν πώς επιστήμη και τέχνη συνεργάστηκαν για να εξάγουν πολιτισμό.

Δημιούργησαν power point με το υλικό που συγκέντρωσαν, προκειμένου να το παρουσιάσουν στους μαθητές του σχολείου τους.

Οργάνωσαν ημερίδα- παρουσίαση στο σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας, παρουσιάζοντας την έρευνά τους και συζητώντας, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

 

Στην δεύτερη Υποδράση με τίτλο : « Ο δικός μου ρόλος στη θεατρική σκηνή μας»

Για την υλοποίηση της δράσης συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί των τριών τομέων της σχολικής μονάδας. ( Τομέας Τεχνολογικός: Μηχανικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τομέας Ηλεκτρολογικός: Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, Τομέας Πληροφορικής :  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων). Οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών τους σχεδίασαν, οργάνωσαν και διαμόρφωσαν το χώρο της θεατρικής σκηνής. Ενισχύθηκε η ομαδοσυνεργατικότητα, συλλογικότητα και αλληλοβοήθεια των μαθητών. Προσδόθηκε προστιθέμενη αξία στη διδακτική πράξη και συνέβαλλε στην περαιτέρω ενεργοποίηση των μαθητών οι οποίοι ανέλαβαν ρόλους και συμμετείχαν στη μάθηση με βιωματικό τρόπο.

 

 

Στην τρίτη Υποδράση με τίτλο: « Θεατρικά παιχνίδια »

Οι μαθητές που θα αποτελέσουν την θεατρική ομάδα τους σχολείου μας παρακολούθησαν πρόβα της θεατρικής ομάδας του Δήμου Ήλιδας.

Συμμετείχαν σε θεατρικά παιχνίδια. Εξασκήθηκαν στην  εγρήγορση, τον συντονισμό, καθώς και την άσκηση σώματος, φωνής και αναπνοής.

Αυτοσχεδίασαν, δούλεψαν με την φαντασία τους και συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους. Τους πυροδοτήθηκε το κέφι και η διάθεση να συμμετέχουν ενεργά την επόμενη χρονιά σε θεατρικό έργο.

Οι μαθητές με την βοήθεια των καθηγητών τους συνέλεξαν πληροφορίες και δημιούργησαν ppt με θέμα την επίδραση του θεάτρου στο ψυχισμό και την έκφραση του ανθρώπου.

Παρουσίασαν το έργο τους στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

 

Υλοποιήθηκε Υποδράση Διάχυσης. Οι μαθητές έφτιαξαν προσκλήσεις  και τις μοίρασαν στους συμμαθητές τους.  Σχεδίασαν και τύπωσαν αφίσες και τις τοιχοκόλλησαν. Δημιούργησαν βίντεο με το σύνολο των εργασιών τους  και το παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Το ανάρτησαν στο facebook του σχολείου τους

1ο ΕΠΑΛ Αμαλιαδας | Amaliáda – Facebook