Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

1ο ΕΠΑ.Λ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – Όταν κοιτάς από ψηλά

«Όταν κοιτάς από ψηλά»

Το ΕΠΑ.Λ Μουζακίου υλοποίησε τη σχολική χρονιά 2022-2023 πρόγραμμα με τίτλο «Όταν κοιτάς από ψηλά» στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ” του Ινστιτούτου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Το πρόγραμμα υλοποίησαν 15 μαθητές και μαθήτριες της  Α’, 10 μαθητές και μαθήτριες της Β’  και 10 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ Μουζακίου με την καθοδήγηση του Διευθυντή και τριών εκπαιδευτικών του σχολείου.

1ο-ΕΠΑΛ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-Παραδοτέο-Υποδράση-1.pdf

 

Σκοπός του προγράμματος, αρχικά η εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής. Η επαγγελματική εκπαίδευση επιβάλλεται να εναρμονίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ώστε αφενώς να επωφελείται από την παιδαγωγική αξιοποίησή της, αφετέρου να κρατά τους μαθητές σε εγρήγορση απέναντι στις  τεχνολογικές προκλήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα περεταίρω εξοικείωσης με προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενδιαφέροντος των μαθητών για την τουριστική προβολή του τόπου τους αλλά και η συμβολή τους σε αυτή.

Παραγόμενα έργα:

  1. Η παραγωγή έντυπου τουριστικού οδηγού της ευρύτερης περιοχής του Μουζακίου, οποίος περιέχει:
    • αεροφωτογραφίες που τραβήχτηκαν με τη χρήση του μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προηγμένης τεχνολογίας (drone).
    • κώδικα άμεσης προσπέλασης (QR- Code), αναγνώσιμο από ψηφιακές συσκευές με κάμερα όπως smartphones, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο των τουριστικών αξιοθέατων που τραβήχτηκαν από τo drone.
  2. Η δημιουργία βίντεο με αποσπάσματα πλάνων των τουριστικών αξιοθεάτων της ευρύτερης περιοχής του Μουζακίου, με τη χρήση εναέριου μη επανδρωμένου οχήματος (drone).