Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

Κοινωνική προσφορά -πρόληψη 1 ΕΠΑΛ Βάρης

Μαθητές του τομέα υγείας θα επισκέπτονταν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, και έλεγχαν αρτηριακή πίεση, σάκχαρο, ενώ ταυτόχρονα θα προσέφεραν υπηρεσίες μάλαξης στα μέλη. Σκοπός  ήταν  οι μαθητές  μας με βιωματική προσέγγιση και σε πραγματικές συνθήκες, να εφαρμόσουν, να εξασκήσουν και να εμπεδώσουν δεξιότητες περνώντας από τη θεωρία στην πράξη πλησιάζοντας  το ρόλο του επαγγελματία. Έτσι θα βελτιώσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους όπως η επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, η συνεργασία, η κριτική ικανότητα, θα διαμορφώσουν  θετική στάση και θα ευαισθητοποιηθούν περί της έννοιας του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, ώστε να αναπτυχθεί η έννοια του ενεργού πολίτη.