Δράσεις, Εικονική Επιχείρηση, Έκθεση, Ημερίδες, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Περιβάλλον, Πληροφορική, Προγράμματα, Τεχνολογία, Υγεία

14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης – Σχέδιο δράσης: «Το 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης σε δράση»

Το 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Σχέδια Δράσης» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022  το 14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ». Το Σχέδιο Δράσης του ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «το 14ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης σε δράση», πραγματοποιήθηκε τους μήνες από Ιανουάριο  έως Ιούνιο 2022.

Υποδράση 1: «Δημιουργία εικονικής επιχείρησης με αντικείμενο Αρωματικά φυτά και βότανα: Αρωγοί στην υγεία μας στη διατροφή και στην ομορφιά»

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης – Υποδράση 1: Δημιουργία εικονικής επιχείρησης με αντικείμενο αρωματικά φυτά και βότανα: Αρωγοί στην υγεία μας στη διατροφή και στην ομορφιά

Υποδράση 2: «Κατασκευή Ρομποτικού βραχίονα»

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης – Υποδράση 2: Κατασκευή Ρομποτικού Βραχίονα

Υποδράση 3: «Καύσιμα από την κουζίνα μας

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης – Υποδράση 3: Καύσιμα από την κουζίνα μας

Υποδράση Διάχυσης