Δράσεις, Κατασκευές, Νέα – Ανακοινώσεις, Πληροφορική, Τεχνολογία

14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης – Υποδράση 2: Κατασκευή Ρομποτικού Βραχίονα

Το 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Σχέδια Δράσης» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποδράση 2: Κατασκευή Ρομποτικού βραχίονα

Για την υλοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν μαθητές/τριες της Α΄τάξης και μαθητές της Γ΄τάξης του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Πληροφορικής. Σκοπός της υποδράσης  ήταν η κατασκευή ρομποτικού βραχίονα που αποτελείται από μέρη εκτυπωμένα σε 3d εκτυπωτή. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου του βραχίονα στηρίζεται στο αναπτυξιακό κιτ Arduino uno και ο έλεγχος πραγματοποιείται είτε χειροκίνητα μέσω 3 mini joystick είτε ασύρματα από κινητό τηλέφωνο μέσω bluetooth. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας με την επανάληψη διαδοχικών βημάτων κίνησης που έχουν αποθηκευτεί.

Με την χρηματοδότηση του προγράμματος έγινε η προμήθεια 3d εκτυπωτή και όλων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συσκευών που ήταν απαραίτητα για την υλοποίηση της κατασκευής. Κατά την υλοποίηση της δράσης οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα απαραίτητα λογισμικά και συσκευές που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Απόκτησαν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη σχεδίαση και εκτύπωση 3d αντικειμένων, τη χρήση και προγραμματισμό του αναπτυξιακού Arduino και την χρήση του λογισμικού MIT App Inventor για την δημιουργία εφαρμογών για android έξυπνα τηλέφωνα.

Οι μαθητές σχεδίασαν στο λογισμικό Tinkercad τα τμήματα του βραχίονα, εκτύπωσαν τα σχέδια τους, κατασκεύασαν το απαραίτητο ηλεκτρονικό κύκλωμα με το αναπτυξιακό kit Arduino και ανέπτυξαν το πρόγραμμα χρήσης των joystick και ελέγχου των σερβοκινητήρων που κινούν τα μέρη του βραχίονα. Επιπλέον, γνώρισαν το on line λογισμικό MIT App Inventor και τη διαδικασία δημιουργίας εφαρμογής για τον έλεγχο του ρομποτικού βραχίονα μέσω Bluetooth από κινητό τηλέφωνο ή tablet. Τέλος συναρμολόγησαν τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του βραχίονα και πραγματοποιήσαν τον τελικό έλεγχο λειτουργίας και τις απαραίτητες διορθώσεις.

 

Σχετικές αναρτήσεις