Δράσεις, Περιβάλλον, Υγεία

14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης – Υποδράση 3: Καύσιμα από την κουζίνα μας

Το 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Σχέδια Δράσης» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποδράση 3: Καύσιμα από την κουζίνα μας

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ανακύκλωσης και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση των καμένων μαγειρικών λαδιών. Οι μαθητές οργάνωσαν και υλοποίησαν μία καμπάνια ενημέρωσης για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλούμε άθελά μας στο περιβάλλον, πετώντας τα τηγανέλαια στο δίκτυο αποχέτευσης ή στην ύπαιθρο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για  τη συλλογή των οικιακών τηγανέλαιων. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης συνέλλεξαν πληροφορίες, από το διαδίκτυο, σχετικά με τις συνέπειες που έχει στο περιβάλλον η ελεύθερη απόρριψη των τηγανέλαιων στα δίκτυα αποχέτευσης, στα σκουπίδια, στην ύπαιθρο και στη θάλασσα καθώς και όταν αναμιγνύονται με τροφές που προορίζονται για τα ζώα. Συνέταξαν ενημερωτικό φυλλάδιο, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου, για την συλλογή και ανακύκλωση των τηγανέλαιων και πραγματοποίησαν ενημερώσεις στους μαθητές του σχολείου σχετικά με τη δυνατότητα συλλογής τους στον ειδικό κάδο που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο.