Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο Χορός και η Ενέργεια των σκουπιδιών … συνεχίζεται

Η υποδράση με τίτλο «Ο Χορός και η Ενέργεια των σκουπιδιών … συνεχίζεται» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019 – 2020 από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Οι φρενοτέκτονες ΠρωτοΕΠΑΛιώτες». Σκοπός της υποδράσης ήταν oι μαθητές να μπουν σε διαδικασία συστηματικής διερεύνησης σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα υλικά και τον τρόπο ανακύκλωσης καθώς και για την ενεργειακή αξιοποίησή τους. Επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την τέχνη μέσα από την ανακύκλωση και την οικολογία και ταυτόχρονα να αναπτύξουν δεξιότητες με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία πρωτότυπων έργων.
Δείτε μερικά στιγμιότυπα από την υλοποίηση της υποδράσης «Ο Χορός και η Ενέργεια των σκουπιδιών … συνεχίζεται».

Δώρο από ανακυκλώσιμο υλικό Συλλογή και διαλογή πλαστικών Μεταφορά πλαστικών σε κέντρο ανακύκλωσης
Τύλιγμα ανακυκλώμενου χαρτιού Δώρο από ανακυκλώσιμο υλικό Δώρο από ανακυκλώσιμο υλικό
Ανακύκλωση λαμπτήρων Κατασκευή κάδων ανακύκλωσης Κατασκευή κάδων ανακύκλωσης