Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ένα θερμοκήπιο … όχι φαινόμενο

Η υποδράση με τίτλο «Ένα θερμοκήπιο … όχι φαινόμενο» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019 – 2020 από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Οι φρενοτέκτονες ΠρωτοΕΠΑΛιώτες». Σκοπός της υποδράσης ήταν oι μαθητές αφενός να κατανοήσουν τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και αφετέρου να παρατηρήσουν την ανάπτυξη των φυτών μέσα στο τεχνητό περιβάλλον ενός θερμοκηπίου.
Δείτε μερικά στιγμιότυπα από την υλοποίηση της υποδράσης «Ένα θερμοκήπιο … όχι φαινόμενο».