Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Γραμμή παραγωγής σε ρομποτική βιομηχανία

Η υποδράση με τίτλο «Γραμμή παραγωγής σε ρομποτική βιομηχανία» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019 – 2020 από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Οι φρενοτέκτονες ΠρωτοΕΠΑΛιώτες». Σκοπός της υποδράσης ήταν oι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες υλοποίησης έργου ρομποτικής και αυτοματισμού σε βιομηχανία μαζικής παραγωγής προϊόντων με την εγκατάσταση ρομποτικού βραχίονα και ταινιόδρομου μεταφοράς προϊόντων. Γνώρισαν τα στάδια που λαμβάνουν χώρα στην κατασκευή ενός Ρομποτικού Βραχίονα και εξοικειώθηκαν με τον έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων και ταινιόδρομου μεταφοράς προϊόντων για την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων κινήσεων.
Δείτε ένα βίντεο από την υλοποίηση της υποδράσης «Γραμμή παραγωγής σε ρομποτική βιομηχανία».