Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Κτίζουμε γέφυρες

Η υποδράση με τίτλο «Κτίζουμε γέφυρες» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019 – 2020 από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Οι φρενοτέκτονες ΠρωτοΕΠΑΛιώτες». Σκοπός της υποδράσης ήταν oι μαθητές να καλλιεργήσουν σχέσεις ομαδικότητας και συνεργασίας και να αναπτύξουν κοινοτικό κλίμα, μέσα από την ομαδική μελέτη, υλοποίηση και χρήση μεγάλων κατασκευών. Ήρθαν σε επαφή με την έννοια και την ιστορία της γεφύρωσης ενός φυσικού κενού με σκοπό τη διέλευση ανθρώπων και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να γίνει. Διερεύνησαν εμπειρικά τρόπους συναρμογής και στήριξης μιας τέτοιας κατασκευής σε επίπεδο μακέτας, μοντέλου και πραγματικής κατασκευής.
Δείτε ένα βίντεο από την υλοποίηση της υποδράσης «Κτίζουμε γέφυρες».