Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Οι φρενοτέκτονες ΠρωτοΕΠΑΛιώτες

Στις 30 Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του σχεδίου δράσης σχολικού έτους 2019-2020 του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τίτλο «Οι φρενοτέκτονες ΠρωτοΕΠΑΛιώτες».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκαν 5 υποδράσεις, ενώ μία δε στάθηκε δυνατό να πραγματοποιηθεί και αναστάλθηκε η υλοποίησή της. Οι υποδράσεις παρουσιάστηκαν διαδικτυακά στη σχολική κοινότητα και η παρουσίαση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 
>