Δράσεις, Περιβάλλον

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

Βραχόκηπος

Η υποδράση με τίτλο «Βραχόκηπος» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2020 – 2021 από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω στα πλαίσια του σχεδίου έργων δράσης ΜΝΑΕ με τίτλο «Έργα ΠρωτοΕΠΑΛια». Βασικός στόχος της δράσης είναι ο καλλωπισμός του αύλειου χώρου του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω. Μέσα από τις ενέργειες της δράσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους, να αποκτήσουν γνώσεις αρχιτεκτονικής χώρων και τοπίων, να γνωρίσουν τα είδη των καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών και να μάθουν να χειρίζονται διάφορα εργαλεία χειρός.