“Παρεμβάσεις διαμόρφωσης στο χώρο του εργαστηρίου Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος ”

Ολοκλήρωση των εντυπωσιακών κατασκευών από τους μαθητές του Τομέα

1. Βραχόκηπος

2.Κατασκευή από πέτρα με τσιμεντένια καλάθια για λουλούδια

3. Πέρκολα με παγκάκια