Δράσεις

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

«Παρεμβάσεις διαμόρφωσης στο χώρο του εργαστηρίου Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος »

Ολοκλήρωση των εντυπωσιακών κατασκευών από τους μαθητές του Τομέα

1. Βραχόκηπος

2.Κατασκευή από πέτρα με τσιμεντένια καλάθια για λουλούδια

3. Πέρκολα με παγκάκια