Πολιτισμός & Τέχνη, Φωτογραφία

Noesis

3° ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής Έκθεση Φωτογραφίας

Η έκθεση φωτογραφίας θα γίνει σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο στο μηχανουργείο της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Η νέα γενιά με δροσερή ματιά ξέρει να ξεπερνά τα προβλήματα και να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία «Στιγμές…».