Περιβάλλον, Πληροφορική

1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

3d εκτύπωση αντικειμένων με νήμα PLA

Άρχισε από τους μαθητές του ΕΠΑΛ Φαρσάλων, ο συλλογή μοντέλων προς εκτύπωση και η εκτύπωση αρχικά μερικών χρηστικών αντικειμένων, με τον 3d εκτυπωτή Ultimaker 2+ που διαθέτει το σχολείο μας. Ταυτόχρονα, και εν μέσω καραντίνας, ομάδα μαθητών της Α’ τάξης, εκμεταλλευόμενοι τις εικονικές τάξεις της πλατφόρμας Webex και τον εύκολο τρόπο επικοινωνίας που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ετοιμάζει ενημερωτικό φυλλάδιο για το οικολογικό αποτύπωμα του νήματος PLA που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στις εκτυπώσεις.