Δράσεις, Περιβάλλον, Τεχνολογία

1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ

ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΠΟΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Κιάτου ως σχολείο το οποίο δραστηριοποιείται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έχει άμεση σχέση με τις εφαρμογές της ψηφιακής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Έχει ως εκ τούτου επιτακτική ανάγκη συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης, ώστε να ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις και να καλύπτει τον θεμελιακό στόχο του, να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία την αξιοποίηση των σύγχρονων δεδομένων για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως αυτά που προκύπτουν από την άσκηση της γεωργίας με κυριότερο την διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η περιοχή του Κιάτου, η οποία έχει ημιαστικά και αγροτικά χαρακτηριστικά με καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας, όπως αμπελοειδή και κυρίως σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση, ελαιοποιήσιμες ελιές και εσπεριδοειδή. Η συνεχής αύξηση του χρησιμοποιούμενου αρδευτικού ύδατος έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων, την υποβάθμιση της ποιότητάς τους, την όξυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την δημιουργία κοινωνικών εντάσεων μεταξύ των ημιαστικών και καθαρά αγροτικών περιοχών. Η διερεύνηση του ζητήματος οδήγησε μια ομάδα εκπαιδευτικών του  σχολείου να αποτυπώσουν την μείζονα σπουδαιότητα αλλαγής της αντίληψης για την άρδευση και τον περιορισμό της σπατάλης νερού με την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων, όπως η έξυπνη άρδευση με συστήματα αυτοματισμού και πληροφορικής. 

Ένα τέτοιο προηγμένο σύστημα αγρομετεωρολογικού σταθμού έχει εγκατασταθεί στον σχολικό μας αγρό, με την ευγενική παραχώρηση της εταιρείας Neuropublic AE και θα αποτελέσει πεδίο έρευνας εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου για δύο χρόνια. Στο διάστημα αυτό θα γίνεται σύγκριση των εισροών στην καλλιέργεια μαρουλιού όταν αυτά ποτίζονται μέσω συστήματος ψηφιακής άρδευσης και με τον παραδοσιακό τρόπο. Σκοπός είναι να αποτυπωθεί το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος από αυτή τη σύγχρονη, ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του αρδευτικού νερού και η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της καλλιέργειας. Ταυτόχρονα προσφέρεται στους μαθητές μια νέα προοπτική που ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες της περιοχής.

Για την προβολή της δράσης αυτής στα πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕ, το σχολείο έχει προγραμματίσει ημερίδα στις 17.04.19 στις 7.00μμ στο Δημαρχείο του Κιάτου.