Δράσεις

2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ANTI BULLYING POSTER

ANTI BULLYING POSTER

Δημιουργία αφίσας για τον σχολικό εκφοβισμό.

Η δημιουργία της ακολούθησε πλαίσιο  βιωματικών δράσεων που αναπτύξαμε με τους μαθητές μας με σκοπό  :

– Να γνωρίσουν τι σημαίνει εκφοβισμός και με ποιες μορφές εκδηλώνεται (έμμεσος- άμεσος) .

– Να γνωρίσουν τι μπορούν να κάνουν για να αντιδράσουν είτε ως «θύματα» είτε ως «θεατές» εκφοβισμού .

– Να χρησιμοποιούν στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας (κινήσεις στάση του σώματος, εκφράσεις, χειρονομίες κλπ) ως μέσα επικοινωνίας, αυτοέκφρασης και αυτοπαρουσίασης και να τα αποκωδικοποιούν όταν τα συναντούν στο  περιβάλλον τους (από συμμαθητές, φίλους, καθηγητές κλπ).

Αποτελεί ένα από τα τέσσερα μέρη της υποδράσης 7, υπεύθυνη καθηγήτρια η κ. Μαριλένα Κρουστάλλη.