1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΒΙΝΤΕΟ

 ΘΑ ΤO ΔΕΙΤΕ-ΣΤO YOUTUBE ΣΤΟ:  https://www.youtube.com/watch?v=wzPoAERmkF4 

                            

                2η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΛΕΡΙ

  ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ-ΣΤΗΝ GOOGLE ΣΤΟ:  padlet.com/2oepalnf/Bookmarks