Για να δημιουργήσετε λογαριασμό και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, θα πρέπει να εκδηλώσετε ενδιαφέρον απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mnae@noesis.edu.gr ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει η ιστοσελίδα.

Για να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας πατήστε εδώ