Δράσεις, Πληροφορική

1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Λειτουργία web site διαφήμισης και προώθησης Σχεδίου Δράσης ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων

Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το νέο web site του ΕΠΑ.Λ. Φαρσάλων http://1epal-farsal.lar.sch.gr/mnae  που αφορά το πρόγραμμα Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. αλλά και την εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης που έχει αναλάβει το σχολείο.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι μέρος υποδράσης του Σχεδίου Δράσης. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής σε wordpress. Η συγγραφή περιεχομένου γίνεται κυρίως από ομάδες μαθητών της Α’ τάξης, οι οποίοι και θα καταγράφουν με άρθρα την εξέλιξη όλων των υποδράσεων που έχουν εγκριθεί και έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.

Συνεχίζουμε δημιουργικά και δυναμικά.