ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Τηλέφωνο: 231 231 5330
  FAX: 231 231 5330
  Email: 
  mnae@noesis.edu.gr

  Διεύθυνση: NOESIS 6το χλμ.
  Θεσσαλονίκης – Θέρμης
  ΤΚ 57001