ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 231 231 5330
FAX: 231 231 5330
Email: 
mnae@noesis.edu.gr

Διεύθυνση: NOESIS 6το χλμ.
Θεσσαλονίκης – Θέρμης
ΤΚ 57001