Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί,

Δημιουργήσαμε την συγκεκριμένη ενότητα με σκοπό τη συγκέντρωση ερωτημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτή, έτσι ώστε να βρείτε ενδεχόμενες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Επιπρόσθετα, εφόσον αποκτήσετε λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του προγράμματος, μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα δεν περιλαμβάνεται στην ακόλουθη λίστα, από το Μενού Υποστήριξης επιλέγοντας Νέο Αίτημα. Το περιεχόμενο της ενότητας θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ερωτήσεις είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες (Επικαιρότητα, Υποβολή Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, Δημοσιότητα, Οικονομικά και Τεχνικά θέματα) και οι απαντήσεις δίνονται ακριβώς κάτω από τα ερωτήματα σας.

1. Θα δοθεί παράταση στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης 2019-2020 και έως πότε;

Όλα τα συμμετέχοντα ΕΠΑΛ στα Σχέδια Δράσης έχουν ενημερωθεί ήδη από τις 17/3/20 με ηλεκτρονικό μήνυμα, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του έργου, πως η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης 2019-2020 θα παραταθεί. Η ακριβής ημερομηνία της παράτασης θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα λάβει το ΥΠΕΠΘ για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης των Σχεδίων Δράσης θα σας γνωστοποιηθεί αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου.

2. Υπάρχει περίπτωση να διακοπεί το πρόγραμμα και να ζητηθεί η επιστροφή της χρηματοδότησης των σχολείων;

Δεν υπάρχει η πρόθεση να διακοπεί το πρόγραμμα για τη χρονιά 2019-2020. Ο Φορέας μας θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με ευελιξία, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο. Επίσης, δεν πρόκειται να ζητηθεί να επιστραφεί η χρηματοδότηση που έχει ήδη χορηγηθεί στα σχολεία, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και οι σχετικές δαπάνες διέπονται από τους κανόνες επιλεξιμότητας του Οδηγού Διαχείρισης του Έργου (https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/Odigos-diaxeirisis-ergou-2019-2020.pdf). Ωστόσο, η Ομάδα του προγράμματος θα επικοινωνήσει με τους Υπευθύνους Έργου, προκειμένου να συζητηθεί το φυσικό αντικείμενο που είναι ρεαλιστικό να υλοποιηθεί μέχρι τη νέα ορισθείσα λήξη του έργου, ώστε να αποφασιστεί η συνέχιση και το ύψος της χρηματοδότησης.

3. Μπορούμε να κάνουμε αγορές, ενώ είναι κλειστά τα σχολεία; Πως θα αποπληρώνονται οι προμηθευτές;

Εφόσον έχετε λάβει μέρος της χρηματοδότησής σας και υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό του σχολείου σας που εξυπηρετεί το πρόγραμμα, μπορείτε να συνεχίσετε την πραγματοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών σας. Σας εθιστούμε την προσοχή καθώς δαπάνες, οι οποίες δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα στα παραδοτέα του Σχεδίου Δράσης, θα κριθούν μη επιλέξιμες. Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, οι προμηθευτές σας θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται κανονικά από τις αρμόδιες ΣΕΔΕ βάσει της ΚΥΑ (5883/τ. Β΄/31.12.2018).

4. Έχουμε πραγματοποιήσει κάποιες αγορές, έχουμε παραλάβει υλικά, αλλά μόλις ήρθαν τα πράγματα, τα σχολεία έκλεισαν. Τι να κάνουμε;

Για την ομαλή υλοποίηση του έργου θα πρέπει όλες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί να οδηγήσουν στην δημιουργία κάποιου παραδοτέου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υλοποίηση των Υποδράσεων, που σχετίζονται με δαπάνες για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί τιμολόγια. Η Ομάδα του προγράμματος θα επικοινωνήσει με τους Υπευθύνους Έργου, προκειμένου να συζητηθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, ώστε όλες οι πραγματοποιθείσες δαπάνες να αντιστοιχούν σε παραδοτέα.

5. Όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, θα έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υποχρεώσεις και λογικά δεν θα προλάβουμε την υλοποίηση των σχεδίων. Θα ακυρωθεί η συμμετοχή μας;

Ο Φορέας μας δεν έχει πρόθεση να ακυρώσει, ούτε τη συμμετοχή, ούτε την σημαντική προσπάθεια που έχουν καταβάλει μαθητές κι εκπαιδευτικοί. Η Ομάδα του προγράμματος σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Έργου θα προχωρήσει σε ρεαλιστικές τροποποιήσεις των Σχεδίων Δράσης, ώστε να ολοκληρωθούν ομαλά τα έργα. Προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι η υλοποίηση των Υποδράσεων, που σχετίζονται με δαπάνες για τις οποίες έχουν ήδη έχουν εκδοθεί τιμολόγια.

6. Μπορώ να πραγματοποιήσω μέρος του Σχεδίου Δράσης, σε περίπτωση που είναι συμπιεσμένη η εκπαιδευτική διαδικασία όταν ανοίξουν τα σχολεία; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι Υπεύθυνοι Έργου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ομάδα του προγράμματος, προκειμένου να συζητηθούν οι όποιες τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, ώστε να προκύψουν παραδοτέα μέχρι τη νέα ορισθείσα ημερομηνία λήξης του έργου. Προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι η υλοποίηση των Υποδράσεων, που σχετίζονται με δαπάνες για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί τιμολόγια. Δεν δύναται να πραγματοποιηθούν δαπάνες, οι οποίες δεν θα έχουν κάποιο αντίκρισμα στα παραδοτέα του Σχεδίου Δράσης. Τέτοιου είδους δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

7. Σε περίπτωση που έχω προμηθευτεί εξοπλισμό πριν τις 11/3/2020, αλλά όταν ξεκινήσει εκ νέου η εκπαιδευτική διαδικασία δεν υπάρχει χρόνος για υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση που έχετε προμηθευτεί εξοπλισμό πριν τις 11/3/2020, με την επιστροφή στα σχολεία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση των Υποδράσεων, που σχετίζονται άμεσα με τον εξοπλισμό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει όλες οι δαπάνες, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τιμολόγια, να δικαιολογούνται από την δημιουργία κάποιου παραδοτέου. Σε συνεννόηση με την Ομάδα Έργου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του Σχεδίου Δράσης σας, ώστε το παραπάνω να είναι εφικτό εντός του καινούριου χρονοδιαγράμματος.

8. Μπορώ να προμηθευτώ όλο τον εξοπλισμό που εγκρίθηκε, αλλά να πραγματοποιήσω ένα μόνο μέρος του Σχεδίου Δράσης;

Δεν δύναται να αποκτηθεί όλος ο εξοπλισμός που αρχικά εγκρίθηκε, εάν δεν ολοκληρωθεί το Σχέδιο Δράσης στο σύνολό του. Η Ομάδα του προγράμματος θα επικοινωνήσει με τους Υπευθύνους Έργου, προκειμένου να συζητηθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, ώστε όλες οι πραγματοποιθείσες δαπάνες να αντιστοιχούν σε παραδοτέα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν δαπάνες, οι οποίες δεν οδηγούν στη δημιουργία κάποιου παραδοτέου, τότε οι δαπάνες αυτές θα κριθούν μη επιλέξιμες.

9. Χρειάζεται να στείλω μηνιαίες αναφορές για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία Δράση και προμήθεια εξοπλισμού;     

Οι Υπεύθυνοι Έργου των Σχεδίων Δράσης θα πρέπει να αποστέλλουν απαραιτήτως Μηνιαία Αναφορά, ακόμη και για μήνες που δεν έχει υλοποιηθεί κάποια Υποδράση ή δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια δαπάνη. Στην Μηνιαία αυτή Αναφορά μπορείτε να σημειώνετε τις δυσκολίες ή τους λόγους που σας οδήγησαν στην μη υλοποίηση των παραπάνω.

10. Εμείς οι καθηγητές έχουμε τη διάθεση να συνεχίσουμε το Σχέδιο Δράσης. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε Δράσεις χωρίς την εμπλοκή των μαθητών;

 Οι καθηγητές μπορούν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή συνέχιση του Σχεδίου Δράσης τους με την επαναλειτουργία των σχολείων. Η εμπλοκή των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας και θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

1. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο εξοπλισμό σε παραπάνω από μία δράσεις;

Ναι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ίδιου εξοπλισμού σε παραπάνω από μία δράση, αρκεί να δηλωθεί στο αρχείο excel του Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στη στήλη «ΥΠΟΔΡΑΣΗ». Συμβουλευτείτε το παράδειγμα του Προϋπολογισμού Σχεδίου Δράσης στην ιστοσελίδα (https://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/).

2. Με πόσα ΕΠΑΛ ακόμη θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε; Τι συμβαίνει με τις δαπάνες σε περίπτωση συνεργασίας;

Τα συνεργαζόμενα ΕΠΑΛ μπορεί να είναι μέχρι τρία. Σε αυτή την περίπτωση τα απαραίτητα δύο αρχεία (Τεχνικό Δελτίο και Προϋπολογισμός) θα πρέπει να υποβάλλονται από κάθε ΕΠΑΛ χωριστά. Προσοχή, το κάθε ΕΠΑΛ θα πρέπει να αναλάβει και να δηλώσει διαφορετικές δαπάνες.

3. Στο πλαίσιο ποιων μαθημάτων προβλέπεται να υλοποιούνται τα Σχέδια Δράσης;

Η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης προβλέπεται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, της Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία και εκτός σχολικού ωραρίου, εφόσον υπάρχει  διάθεση και η δυνατότητα.

1. Υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των υποδράσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Δράσης ενός ΕΠΑΛ;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των υποδράσεων ανά ΕΠΑΛ, αρκεί να είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος.

2. Μπορούμε να υποβάλλουμε παραπάνω από ένα Σχέδιο Δράσης ανά ΕΠΑΛ;

Κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλλει ένα και μόνο Σχέδιο Δράσης ετησίως.

3. Είμαστε Ε.Κ. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε αίτηση χρηματοδότησης σαν σχολείο;

Τα Εργαστηριακά Κέντρα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Μπορούν, όμως, να συνεργαστούν ως συνεργαζόμενοι φορείς με τα αντίστοιχα ΕΠΑΛ τους. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο ΕΠΑΛ τους πρέπει να υποβάλει Προϋπολογισμό και Τεχνικό Δελτίο, στο οποίο θα αναφέρεται το Ε.Κ. ως συνεργαζόμενος φορέας.

4. Είναι υποχρεωτική η υποβολή και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πρόγραμμα «ΜΝΑΕ»;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική, αφορά όμως ανθρώπους που θέλουν να προάγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Είναι μια καλή ευκαιρία, δράσεις που ήδη πραγματοποιείτε στα σχολεία σας να υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και να προβληθούν ευρύτερα.

1. Ποιο λογότυπο χρησιμοποιούμε όταν δημιουργούμε μία αφίσα; Το λογότυπο αυτό πρέπει να εμφανίζεται σε συγκεκριμένη θέση;

Για να λάβετε το απαραίτητο υλικό δημοσιότητας για κάθε περίπτωση ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://mnae.noesis.edu.gr/kanones-dimosiotitas/, όπου θα βρείτε την επίσημη αφίσα του προγράμματος, τα απαραίτητα λογότυπα, καθώς και βοηθητικά παραδείγματα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογότυπου μπορείτε να συμβουλευθείτε και τον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου σελ:20-22 (https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/Odigos-diaxeirisis-ergou-2019-2020.pdf).

2. Ποιο θα είναι το μέλλον των έργων που θα προκύψουν από τις δράσεις;

Τα έργα που θα προκύψουν από τη συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών θα παραμείνουν στα σχολεία σας. Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους μαθητές και θα βοηθήσουν στην προβολή του σχολείου και στη σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, τα έργα των ΕΠΑΛ θα προβάλλονται και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Σχεδίων Δράσης του ΝΟΗΣΙΣ.

1. Ποιο είναι το ποσό που αφορά στις φετινές δράσεις των ΕΠΑΛ; Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ή όχι το ΦΠΑ;

Το ανώτατο ποσό προϋπολογισμών των Σχεδίων Δράσης είναι τα 2.430,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε ΕΠΑΛ, όπως ορίζεται στα επίσημα έγγραφα. Το ποσό αυτό αφορά στην υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλει και χρηματοδοτηθεί για ένα και μόνο Σχέδιο Δράσης ετησίως.

2. Μπορούμε να υποβάλλουμε Σχέδιο Δράσης με προϋπολογισμό 3000€ και να επιδοτηθούμε για τα 2430€ συμπληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό από δικούς μας πόρους;

Όχι, μπορείτε να υποβάλλετε Σχέδιο Δράσης μέχρι και το ποσό των 2430,00€.

3. Είναι απαραίτητο να έχουμε επίσημες προσφορές από διαφορετικές επιχειρήσεις για τα ίδια υλικά ή υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσουμε σε δαπάνες;

Στο ΝΟΗΣΙΣ θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 2 γραπτές προσφορές σε περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 1.000,00€ (καθαρή αξία). Το παραπάνω αφορά στο νόμο περί προμηθειών (4412/2016) που διέπει και τις νόμιμες διαδικασίες των αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών.

4. Μπορώ να συμπεριλάβω στον προϋπολογισμό μου εξοπλισμό που να περιλαμβάνει εκτυπωτή;

Στην κατηγορία Α.Μικροεξοπλισμός/Πρώτες Ύλες  του Προϋπολογισμού εξαιρείται η προμήθεια εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, προβολικά και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού που εμπίπτει σε άλλη κατηγορία του συνολικού προγράμματος ΜΝΑΕ, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου σελ:12 (https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/Odigos-diaxeirisis-ergou-2019-2020.pdf).

5. Θα μπορούσε ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δράσεις εκτός προγράμματος;

Ο μικροεξοπλισμός θα πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητος για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το έργο αυτό, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

6. Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την πραγματοποίηση δαπανών;

Οι δαπάνες για την υλοποίησή του Σχεδίου Δράσης μπορούν να ξεκινήσουν από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από το ΝΟΗΣΙΣ και ύστερα από την επικοινωνία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή για διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων της τελευταίας.

7. Πως γίνονται οι πληρωμές των τιμολογίων, είναι δεκτοί όλοι οι τρόποι πληρωμής;

Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να αποπληρώνονται από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και έπειτα, αποκλειστικά και μόνο διατραπεζικά από τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για το ΕΠΑΛ και εξυπηρετεί μόνο το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Σχέδια Δράσης». Επίσης, κάθε τιμολόγιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωμής του.

8. Οι τραπεζικές προμήθειες που μπορεί να προκύψουν στα εμβάσματα προς τους προμηθευτές είναι επιλέξιμες;

Οι τραπεζικές προμήθειες είναι επιλέξιμες και μπορούν να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό στο αντίστοιχο πεδίο «Τραπεζικά έξοδα».

1. Ανέβασα ένα αρχείο στην ιστοσελίδα, αλλά δεν μπορώ να το δω. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα;

Αφού συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα του προγράμματος, μπορείτε δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα πατώντας στην επιλογή Υποστήριξη που βρίσκεται στην γραμμή διαχείρισης (επάνω αριστερά). Έπειτα στην φόρμα που θα εμφανιστεί μπορείτε να περιγράψετε το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε στο αντίστοιχο πεδίο κειμένου και αφού επιλέξετε την κατηγορία Τεχνικά Ζητήματα να μας αποστείλετε το αίτημα σας.

2. Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσω λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Δράσης;

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, θα πρέπει να εκδηλώσετε ενδιαφέρον απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mnae@noesis.edu.gr ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει η επίσημη ιστοσελίδα των Σχεδίων Δράσης mnae.noesis.edu.gr.

1. Θα μπορούσαμε να απευθύνουμε στο ΝΟΗΣΙΣ ερωτήματα που σχετίζονται με τους υπόλοιπους πυλώνες του προγράμματος «ΜΝΑΕ»;

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο ώστε να απαντάει μόνο ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση και υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.