Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί,

Δημιουργήσαμε την συγκεκριμένη ενότητα με σκοπό τη συγκέντρωση ερωτημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτή, έτσι ώστε να βρείτε ενδεχόμενες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Επιπρόσθετα, εφόσον αποκτήσετε λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του προγράμματος, μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα δεν περιλαμβάνεται στην ακόλουθη λίστα, από το Μενού Υποστήριξης επιλέγοντας Νέο Αίτημα. Το περιεχόμενο της ενότητας θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ερωτήσεις είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες (Υποβολή Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, Δημοσιότητα, Οικονομικά και Τεχνικά θέματα) και οι απαντήσεις δίνονται ακριβώς κάτω από τα ερωτήματα σας.

1. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο εξοπλισμό σε παραπάνω από μία δράσεις;

Ναι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ίδιου εξοπλισμού σε παραπάνω από μία δράση, αρκεί να δηλωθεί στο συγκεκριμένο πεδίο του προϋπολογισμού «Παρατηρήσεις/σχόλια». Συμβουλευτείτε το παράδειγμα του Προϋπολογισμού Σχεδίου Δράσης στην ιστοσελίδα.

2. Με πόσα ΕΠΑΛ ακόμη θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε; Τι συμβαίνει με τις δαπάνες σε περίπτωση συνεργασίας;

Τα συνεργαζόμενα ΕΠΑΛ μπορεί να είναι μέχρι τρία. Σε αυτή την περίπτωση τα απαραίτητα τέσσερα αρχεία (Αίτηση, Τεχνικό Δελτίο, Χρονοδιάγραμμα, Προϋπολογισμός) θα πρέπει να υποβάλλονται από κάθε ΕΠΑΛ χωριστά. Προσοχή, το κάθε ΕΠΑΛ θα πρέπει να αναλάβει και να δηλώσει διαφορετικές δαπάνες.

3. Στο πλαίσιο ποιων μαθημάτων προβλέπεται να υλοποιούνται τα Σχέδια Δράσης;

Η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης προβλέπεται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, της Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία και εκτός σχολικού ωραρίου, εφόσον υπάρχει  διάθεση και η δυνατότητα.

1. Υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των υποδράσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Δράσης ενός ΕΠΑΛ;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των υποδράσεων ανά ΕΠΑΛ, αρκεί να είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος.

2. Μπορούμε να υποβάλλουμε παραπάνω από ένα Σχέδιο Δράσης ανά ΕΠΑΛ;

Κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλλει ένα και μόνο Σχέδιο Δράσης ετησίως.

3. Είμαστε Ε.Κ. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε αίτηση χρηματοδότησης σαν σχολείο;

Τα Εργαστηριακά Κέντρα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Μπορούν, όμως, να συνεργαστούν ως φορέας με τα αντίστοιχα ΕΠΑΛ τους. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο ΕΠΑΛ τους πρέπει να υποβάλει Αίτηση και στο Τεχνικό Δελτίο να αναφέρεται το Ε.Κ. ως συνεργαζόμενος φορέας.

4. Είναι υποχρεωτική η υποβολή και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πρόγραμμα «ΜΝΑΕ»;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική, αφορά όμως ανθρώπους που θέλουν να προάγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Είναι μια καλή ευκαιρία, δράσεις που ήδη πραγματοποιείτε στα σχολεία σας να υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν.

5. Στο αρχείο του Χρονοδιαγράμματος , οι ημερομηνίες που αφορούν τα παραδοτέα του Σχεδίου Δράσης μας , σε τι χρησιμεύουν;

Οι ημερομηνίες παράδοσης στο Χρονοδιάγραμμα, αφορούν τη χρονική φάση στην οποία υπολογίζετε ότι θα είναι έτοιμο το παραδοτέο/α της δράσης/των δράσεων σας.

Κάθε ΕΠΑ.Λ. θα τα ανεβάζει στον φάκελο «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» που βρίσκεται στη σελίδα υποβολής Σχεδίου Δράσης.

1. Ποιο λογότυπο χρησιμοποιούμε όταν δημιουργούμε μία αφίσα; Το λογότυπο αυτό πρέπει να εμφανίζεται σε συγκεκριμένη θέση;

Για να λάβετε το λογότυπο για κάθε περίπτωση ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://mnae.noesis.edu.gr/useful-links/ στη «Λήψη λογότυπων». Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογότυπου μπορείτε να συμβουλευθείτε τον οδηγό διαχείρισης του προγράμματος.

2. Ποιο θα είναι το μέλλον των έργων που θα προκύψουν από τις δράσεις;

Τα έργα που θα προκύψουν από τη συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών θα παραμείνουν στα σχολεία σας. Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση και για υπόλοιπους μαθητές και ελπίζουμε να βοηθήσουν στη σύνδεση με την κοινωνία.

1. Ποιο είναι το ποσό που αφορά στις φετινές δράσεις των ΕΠΑΛ; Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ή όχι το ΦΠΑ;

Το ανώτατο ποσό προϋπολογισμών των Σχεδίων Δράσης είναι τα 2.324,26 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε ΕΠΑΛ, όπως ορίζεται στα επίσημα έγγραφα. Το ποσό αυτό αφορά στην υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλει και χρηματοδοτηθεί για ένα και μόνο Σχέδιο Δράσης.

2. Μπορούμε να υποβάλλουμε Σχέδιο Δράσης με προϋπολογισμό 3000€ και να επιδοτηθούμε για τα 2324,26€ συμπληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό από δικούς μας πόρους;

Όχι, μπορείτε να υποβάλλετε Σχέδιο Δράσης μέχρι και το ποσό των 2324,26€.

3. Αν έχουμε προσφορά από την ίδια επιχείρηση για δύο διαφορετικές υποδράσεις υπάρχει κάποια δυσκολία; Είναι περίπου στα 300 ευρώ η κάθε προσφορά.

Σε κάθε έργο ΕΠΑΛ δεν πρέπει να υπάρξει κατάτμηση συναφών προμηθειών ή υπηρεσιών. Ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο οδηγό διαχείρισης έργου.

4. Μπορώ να συμπεριλάβω στον προϋπολογισμό μου εξοπλισμό που να περιλαμβάνει εκτυπωτή;

Στην κατηγορία Α.Μικροεξοπλισμός του Προϋπολογισμού εξαιρείται η προμήθεια εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, προβολικά και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού που εμπίπτει σε άλλη κατηγορία του συνολικού προγράμματος ΜΝΑΕ.

5. Θα μπορούσε ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δράσεις εκτός προγράμματος;

Ο μικροεξοπλισμός θα πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητος για την υλοποίηση της πράξης και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πράξη, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της.

6. Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την πραγματοποίηση δαπανών;

Αμέσως μετά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης σας, μπορείτε να ξεκινήσετε την πραγματοποίηση δαπανών.

7. Ποια στοιχεία θα αναγράφονται στο τιμολόγιο;

Τα στοιχεία της σχολικής επιτροπής που ανήκει κάθε ΕΠΑ.Λ. Σαν αιτιολόγηση θα σημειώνεται ο τίτλος του έργου «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» (ΜΝΑΕ MIS 5011051).

1. Ανέβασα ένα αρχείο στην ιστοσελίδα, αλλά δεν μπορώ να το δω. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα;

Αφού αποκτήσετε λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δημιουργήστε ένα Νέο Αίτημα μέσα από το Μενού Υποστήριξης, επιλέγοντας κατηγορία Τεχνικά ζητήματα.

2. Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσω λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Δράσης;

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, θα πρέπει να εκδηλώσετε ενδιαφέρον απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mnae@noesis.edu.gr ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει η επίσημη ιστοσελίδα των Σχεδίων Δράσης mnae.noesis.edu.gr.

1. Θα μπορούσαμε να απευθύνουμε στο ΝΟΗΣΙΣ ερωτήματα που σχετίζονται με τους υπόλοιπους πυλώνες του προγράμματος «ΜΝΑΕ»;

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο ώστε να απαντάει μόνο ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση και υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.