Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί,

Δημιουργήσαμε την συγκεκριμένη ενότητα με σκοπό τη συγκέντρωση ερωτημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτή, έτσι ώστε να βρείτε ενδεχόμενες απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Επιπρόσθετα, εφόσον αποκτήσετε λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του προγράμματος, μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα δεν περιλαμβάνεται στην ακόλουθη λίστα, από το Μενού Υποστήριξης επιλέγοντας Νέο Αίτημα. Το περιεχόμενο της ενότητας θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ερωτήσεις είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες (Επικαιρότητα, Υποβολή Σχεδίου Δράσης, Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, Δημοσιότητα, Οικονομικά και Τεχνικά θέματα) και οι απαντήσεις δίνονται ακριβώς κάτω από τα ερωτήματα σας.

1. Πόσοι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο Δράσης;

Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών σε ένα Σχέδιο Δράσης εξαρτάται τόσο από τη δική τους επιθυμία για συμμετοχή, όσο και από το δυναμικό της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών θα πρέπει να είναι από την Α΄ Λυκείου, καθώς το Πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε αυτή την τάξη. Η συμμετοχή μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου δεν αποκλείεται, αλλά θα πρέπει να είναι σε μικρότερο ποσοστό.

2. Πόσα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις υποδράσεις βάσει των νέων υγειονομικών συνθηκών;

Για την υλοποίηση των υποδράσεων ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των εργαστηρίων.

3. Τι θα συμβεί στο έργο μας αν κλείσουν και φέτος τα σχολεία για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος ο Φορέας μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης. Αναλόγως των εξελίξεων, το ΝΟΗΣΙΣ θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει με ευελιξία και κατανόηση τις αντικειμενικές δυσκολίες των σχολικών μονάδων. Σε κάθε περίπτωση, για τη φετινή χρονιά σας προτείνουμε να υποβάλλετε Σχέδια Δράσης που θα διαθέτουν ευέλικτες υποδράσεις, οι οποίες θα δύναται για ένα διάστημα να πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα σας προτείνουμε κάποιες ενδεικτικές υποδράσεις στο παράδειγμα Τεχνικού Δελτίου που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο σύνδεσμο https://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/.

4. Μπορούμε να κάνουμε αγορές, ενώ είναι κλειστά τα σχολεία; Πως θα αποπληρώνονται οι προμηθευτές;

Εφόσον έχετε λάβει μέρος της χρηματοδότησής σας και υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό του σχολείου σας που εξυπηρετεί το πρόγραμμα, μπορείτε να συνεχίσετε την πραγματοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών σας. Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς δαπάνες, οι οποίες δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα στα παραδοτέα του Σχεδίου Δράσης, θα κριθούν μη επιλέξιμες. Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, οι προμηθευτές σας θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται κανονικά από τις αρμόδιες ΣΕΔΕ βάσει της ΚΥΑ (5883/τ. Β΄/31.12.2018).

5. Μπορώ να προμηθευτώ όλο τον εξοπλισμό που εγκρίθηκε, αλλά να πραγματοποιήσω ένα μόνο μέρος του Σχεδίου Δράσης;

Δεν δύναται να αποκτηθεί όλος ο εξοπλισμός που αρχικά εγκρίθηκε, εάν δεν ολοκληρωθεί το Σχέδιο Δράσης στο σύνολό του. O Υπευθύνους Έργου θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΝΟΗΣΙΣ, προκειμένου να συζητηθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, ώστε όλες οι πραγματοποιθείσες δαπάνες να αντιστοιχούν σε παραδοτέα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν δαπάνες, οι οποίες δεν οδηγούν στη δημιουργία κάποιου παραδοτέου, τότε οι δαπάνες αυτές θα κριθούν μη επιλέξιμες.

1. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο εξοπλισμό σε παραπάνω από μία δράσεις;

Ναι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του ίδιου εξοπλισμού σε παραπάνω από μία δράση, αρκεί να δηλωθεί στο αρχείο excel του Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στη στήλη «ΥΠΟΔΡΑΣΗ». Συμβουλευτείτε το παράδειγμα του Προϋπολογισμού Σχεδίου Δράσης στην ιστοσελίδα (https://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/).

2. Με πόσα ΕΠΑΛ ακόμη θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε; Τι συμβαίνει με τις δαπάνες σε περίπτωση συνεργασίας;

Τα συνεργαζόμενα ΕΠΑΛ μπορεί να είναι μέχρι τρία. Σε αυτή την περίπτωση τα απαραίτητα δύο αρχεία (Τεχνικό Δελτίο και Προϋπολογισμός) θα πρέπει να υποβάλλονται από κάθε ΕΠΑΛ χωριστά. Προσοχή, το κάθε ΕΠΑΛ θα πρέπει να αναλάβει και να δηλώσει διαφορετικές δαπάνες.

3. Στο πλαίσιο ποιων μαθημάτων προβλέπεται να υλοποιούνται τα Σχέδια Δράσης;

Η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης προβλέπεται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, της Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία και εκτός σχολικού ωραρίου, εφόσον υπάρχει  διάθεση και η δυνατότητα.

1. Υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των υποδράσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Δράσης ενός ΕΠΑΛ;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των υποδράσεων ανά ΕΠΑΛ, αρκεί να είναι συναφείς με τους στόχους του προγράμματος.

2. Μπορούμε να υποβάλλουμε παραπάνω από ένα Σχέδιο Δράσης ανά ΕΠΑΛ;

Κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλλει ένα και μόνο Σχέδιο Δράσης ετησίως.

3. Είμαστε Ε.Κ./Ε.Ε.Ε.Κ. Θα μπορούσαμε να υποβάλουμε αίτηση χρηματοδότησης σαν σχολείο;

Τα Εργαστηριακά Κέντρα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Μπορούν, όμως, να συνεργαστούν ως συνεργαζόμενοι φορείς με τα αντίστοιχα ΕΠΑΛ τους. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο ΕΠΑΛ τους πρέπει να υποβάλει Προϋπολογισμό και Τεχνικό Δελτίο, στο οποίο θα αναφέρεται το Ε.Κ. ως συνεργαζόμενος φορέας.

4. Είναι υποχρεωτική η υποβολή και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πρόγραμμα «ΜΝΑΕ»;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική, αφορά όμως ανθρώπους που θέλουν να προάγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Είναι μια καλή ευκαιρία, δράσεις που ήδη πραγματοποιείτε στα σχολεία σας να υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και να προβληθούν ευρύτερα.

1. Ποιο λογότυπο χρησιμοποιούμε όταν δημιουργούμε μία αφίσα; Το λογότυπο αυτό πρέπει να εμφανίζεται σε συγκεκριμένη θέση;

Για να λάβετε το απαραίτητο υλικό δημοσιότητας για κάθε περίπτωση ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://mnae.noesis.edu.gr/kanones-dimosiotitas/, όπου θα βρείτε την επίσημη αφίσα του προγράμματος, τα απαραίτητα λογότυπα, καθώς και βοηθητικά παραδείγματα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογότυπου μπορείτε να συμβουλευθείτε και τον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου, Παράγραφος 12 (https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/odigos-diaxeirisis-sxediwn-drasis.pdf).

2. Ποιο θα είναι το μέλλον των έργων που θα προκύψουν από τις δράσεις;

Τα έργα που θα προκύψουν από τη συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών θα παραμείνουν στα σχολεία σας. Τα έργα αυτά θα αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους μαθητές και θα βοηθήσουν στην προβολή του σχολείου και στη σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, τα έργα των ΕΠΑΛ θα προβάλλονται και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Σχεδίων Δράσης του ΝΟΗΣΙΣ.

1. Ποιο είναι το ποσό που αφορά στις φετινές δράσεις των ΕΠΑΛ; Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ή όχι το ΦΠΑ;

Το ανώτατο ποσό προϋπολογισμών των Σχεδίων Δράσης είναι τα 2.430,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε ΕΠΑΛ, όπως ορίζεται στα επίσημα έγγραφα. Το ποσό αυτό αφορά στην υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλει και χρηματοδοτηθεί για ένα και μόνο Σχέδιο Δράσης ετησίως.

2. Μπορούμε να υποβάλλουμε Σχέδιο Δράσης με προϋπολογισμό 3000€ και να επιδοτηθούμε για τα 2.430,00 € συμπληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό από δικούς μας πόρους;

Όχι, μπορείτε να υποβάλλετε Σχέδιο Δράσης μέχρι και το ποσό των 2.430,00 €.

3. Είναι απαραίτητο να έχουμε επίσημες προσφορές από διαφορετικές επιχειρήσεις για τα ίδια υλικά ή υπηρεσίες, προκειμένου να προχωρήσουμε σε δαπάνες;

Στο ΝΟΗΣΙΣ θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 2 γραπτές προσφορές σε περίπτωση που η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 1.000,00€ (καθαρή αξία). Το παραπάνω αφορά στο νόμο περί προμηθειών (4412/2016) που διέπει και τις νόμιμες διαδικασίες των αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών.

4. Μπορώ να συμπεριλάβω στον προϋπολογισμό μου εξοπλισμό που να περιλαμβάνει εκτυπωτή;

Στην κατηγορία Α.Μικροεξοπλισμός/Πρώτες Ύλες  του Προϋπολογισμού εξαιρείται η προμήθεια εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, προβολικά και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού που εμπίπτει σε άλλη κατηγορία του συνολικού προγράμματος ΜΝΑΕ, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου, Παράγραφος 6 (https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/odigos-diaxeirisis-sxediwn-drasis.pdf).

5. Θα μπορούσε ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δράσεις εκτός προγράμματος;

Ο μικροεξοπλισμός θα πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητος για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το έργο αυτό, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

6. Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την πραγματοποίηση δαπανών;

Οι δαπάνες για την υλοποίησή του Σχεδίου Δράσης μπορούν να ξεκινήσουν από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από το ΝΟΗΣΙΣ και ύστερα από την επικοινωνία με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή για διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων της τελευταίας.

7. Πως γίνονται οι πληρωμές των τιμολογίων, είναι δεκτοί όλοι οι τρόποι πληρωμής;

Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να αποπληρώνονται από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και έπειτα, αποκλειστικά και μόνο διατραπεζικά από τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για το ΕΠΑΛ και εξυπηρετεί μόνο το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Σχέδια Δράσης». Επίσης, κάθε τιμολόγιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο αποδεικτικό πληρωμής του.

8. Οι τραπεζικές προμήθειες που μπορεί να προκύψουν στα εμβάσματα προς τους προμηθευτές είναι επιλέξιμες;

Οι τραπεζικές προμήθειες είναι επιλέξιμες και μπορούν να συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό στο αντίστοιχο πεδίο «Τραπεζικά έξοδα».

9. Ο προμηθευτής δεν έχει συμβεβλημένη τράπεζα και η συναλλαγή επιβαρύνεται με τραπεζικά έξοδα. Μπορούμε να κάνουμε ανάληψη και κατάθεση στην τράπεζα του;

Όχι. Οποιαδήποτε κίνηση χρεώσεων του λογαριασμού για πληρωμή προμηθευτών και κρατήσεων για το πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται αμιγώς διατραπεζικά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι αποδεκτή. Τα τραπεζικά έξοδα αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, επομένως δεν υπάρχει λόγος αποφυγής τους.

10. Ο προμηθευτής δεν έχει συμβεβλημένη τράπεζα και η συναλλαγή επιβαρύνεται με τραπεζικά έξοδα. Μπορούμε να μειώσουμε το τιμολόγιο με το ποσό των τραπεζικών εξόδων για να μην επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό μας;

Όχι. Τα τραπεζικά έξοδα αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, επομένως δεν υπάρχει λόγος αποφυγής τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού πληρωμής και του ποσού του τιμολογίου προκαλεί λογιστικές διαφορές και δυσχεραίνει τον έλεγχο και το κλείσιμο του προγράμματος, ενώ όλη η δαπάνη ενδέχεται να κριθεί μη επιλέξιμη.

11. Τελικά τι χρειάζεται να αναγράφω στο τιμολόγιο?

Το τιμολόγιο πρέπει:

  • να εκδίδεται στα στοιχεία της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας που είναι αρμόδια για το ΕΠΑΛ σας
  • να αναγράφει το MIS 5011051
  • να αναγράφει το όνομα του σχολείου
  • να φέρει χαμηλά στο εμπροσθόφυλλο ή στο οπισθόφυλλο την υπογραφή και τη σφραγίδα του διευθυντή

Δείτε παραδείγματα τιμολογίων εδώ

12. Μπορώ να προπληρώνω τις αγορές μου; Ο προμηθευτής δεν τιμολογεί / δεν στέλνει τα είδη αν δεν προπληρώσω.

Η προπληρωμή των τιμολογίων δεν αποτελεί θεμιτό τρόπο πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση η πληρωμή με την έκδοση του τιμολογίου πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα.

13. Έκανα μία αγορά χαμηλού κόστους που χρειαζόταν για την υλοποίηση του σχεδίου μου, όμως δεν τη δήλωσα στον προϋπολογισμό, ούτε σε γραπτή επικοινωνία με το Νόησις, ούτε σε τροποποίηση προϋπολογισμού, για να πάρω έγκριση, καθότι θεώρησα ότι είναι αμελητέο το κόστος. Πειράζει;

Για οποιαδήποτε αλλαγή του Προϋπολογισμού συμβουλευτείτε στον Οδηγό Διαχείρισης του Έργου την Παράγραφο 7 (https://mnae.noesis.edu.gr/wp-content/uploads/odigos-diaxeirisis-sxediwn-drasis.pdf).

14. Τι οικονομικό αρχείο χρειάζεται να κρατάει το σχολείο;

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική διαχείριση αποτελεί αρμοδιότητα των σχολικών επιτροπών. Στα σχολεία δίνεται η κατεύθυνση διατήρησης αρχείου με αντίγραφα των τιμολογίων, των πληρωμών και των τραπεζικών κινήσεων του προγράμματος εφόσον υπάρχει πρόσβαση, ενώ τα πρωτότυπα πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στη σχολική επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος έργου ή / και ο διευθυντής δόκιμο είναι να γνωρίζουν το χρηματικό υπόλοιπο σε κάθε χρονική στιγμή, προκειμένου να προσαρμόσουν ανάλογα τις αγορές τους.

15. Καθυστερεί η πληρωμή των τιμολογίων ή η καταβολή της δόσης χρηματοδότησης. Τι μπορώ να κάνω;

Εφόσον, έχετε ολοκληρώσει με την αποστολή των παραδοτέων, των μηνιαίων αναφορών και των τιμολογίων στο Νόησις, τότε πιθανόν η καθυστέρηση να οφείλεται στη έλλειψη δικαιολογητικών οικονομικού περιεχομένου. Για να ενημερωθείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σχολική σας επιτροπή και με το Νόησις.

1. Ανέβασα ένα αρχείο στην ιστοσελίδα, αλλά δεν μπορώ να το δω. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα;

Αφού αποκτήσετε λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δημιουργήστε ένα Νέο Αίτημα μέσα από το Μενού Υποστήριξης, επιλέγοντας κατηγορία Τεχνικά ζητήματα.

2. Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσω λογαριασμό πρόσβασης στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Δράσης;

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, θα πρέπει να εκδηλώσετε ενδιαφέρον απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mnae@noesis.edu.gr ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει η επίσημη ιστοσελίδα των Σχεδίων Δράσης https://mnae.noesis.edu.gr/epikoinonia/.

1. Θα μπορούσαμε να απευθύνουμε στο ΝΟΗΣΙΣ ερωτήματα που σχετίζονται με τους υπόλοιπους πυλώνες του προγράμματος «ΜΝΑΕ»;

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο ώστε να απαντάει μόνο ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση και υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.