Οι πυλώνες του προγράμματος “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Από τα 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. στην καθολική εφαρμογή”

Τρίπολη, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Δείτε το πρόγραμμα εδώ