Επίσημη αφίσα του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου» βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. Η παρούσα αφίσα είναι απαραίτητο να τοποθετείται σε εμφανές σημείο στο χώρο του συμμετέχοντος σχολείου. Για να κατεβάσετε την αφίσα πατήστε πάνω στην εικόνα.

Λογότυπο υψηλής ανάλυσης, προτείνεται για χρήση σε αφίσες, πανό, πινακίδες, προσκλήσεις, φυλλάδια, προγράμματα κλπ. Για να το κατεβάσετε πατήστε πάνω στην εικόνα.

 

Λογότυπα σε μορφή αυτοκόλλητων, για επικόλληση σε κατασκευές, εξοπλισμούς κλπ.

Τι είναι οι Κανόνες Δημοσιότητας;

Κανόνες Δημοσιότητας ορίζονται οι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να συνοδεύουν οποιαδήποτε ενέργεια, παραδοτέο ή εξοπλισμό του Σχεδίου Δράσης, προκειμένου να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους πολίτες το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο οποίο υλοποιήθηκαν όλα τα παραπάνω (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1330/2013).

Πως εφαρμόζουμε τους Κανόνες Δημοσιότητας;

Η εφαρμογή των Κανόνων Δημοσιότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση/επικόλληση του ορθού λογότυπου, όπως αυτό παρέχεται στην αρχή της σελίδας, σε όλα τα παραδοτέα και εξοπλισμούς που προέκυψαν και αποκτήθηκαν αντίστοιχα με τη βοήθεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χρήση/επικόλληση του λογότυπου, θα πρέπει να αναφέρεται προφορικά/σημειώνεται η φράση «Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

Τι συμβαίνει σε περίπτωση απόκλισης από τους Κανόνες Δημοσιότητας;

Η μη τήρηση των Κανόνων Δημοσιότητας ή η εσφαλμένη εφαρμογή τους αποτελεί παράβαση και δημιουργεί πρόβλημα στην διαδικασία του ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε προβολή του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης από πλευράς του Φορέα μας.

Τι προτείνουμε για την αποφυγή παρανοήσεων; Παραδείγματα

Προς αποφυγή τυχόν σφαλμάτων ή παρανοήσεων ο Φορέας μας θεωρεί απαραίτητη την αποστολή αρχείων πριν την εκτύπωση/αναπαραγωγή/διανομή τους, προκειμένου να γίνει έλεγχος και έγκρισή τους. Παρακάτω δίνεται μία σειρά παραδειγμάτων ορθής χρήσης του λογότυπου προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών:

 • Αφίσες
 • Προσκλήσεις και προγράμματα εκδηλώσεων
 • Βιβλία ή ενημερωτικά φυλλάδια (στην πρώτη σελίδα)
 • Σχολικές εφημερίδες
 • Υλικό Συνεδρίων / Ημερίδων
 • Πινακίδες
 • Διαφημιστικά πανό
 • Διαφημιστικά είδη (μπλουζάκια, καπέλα, κονκάρδες, στυλό)
 • Συσκευασίες προϊόντων (κοσμετολογίας, τροφίμων)
 • Παρουσιάσεις Power Point
 • Ενημερωτικά Δελτία / Δελτία Τύπου
 • Εκθεσιακό Υλικό / Κατασκευές
 • Εξοπλισμοί
 • Video/CD-ROM
 • Ταινίες
 • Επιστολές και αλληλογραφία
 • Ημερίδες/Εκδηλώσεις Πληροφόρησης
 • Ιστοσελίδες και ιστολόγια (blogs) μνεία της κοινοτικής συμμετοχής στην πρώτη σελίδα
 • Παρουσιολόγια, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες

Εικόνα 1. Παράδειγμα ενημερωτικού φυλλαδίου

      Εικόνα 2. Παράδειγμα προγράμματος


    Εικόνα 3. Παράδειγμα αφίσας

   Εικόνα 4. Παράδειγμα πρόσκλησης


    Εικόνα 5. Παράδειγμα εντύπου


  Εικόνα 6. Παράδειγμα προϊόντος

Εικόνα 7. Παραδείγματα κατασκευών

Εικόνα 8. Παράδειγμα πανό


Εικόνα 9. Παράδειγμα εξοπλισμού

Εικόνα 10. Παράδειγμα ιστοσελίδας


Εικόνα 11. Παράδειγμα T-shirt


Εικόνα 12. Παράδειγμα Δελτίου Τύπου


Εικόνα
13. Παράδειγμα Βεβαίωσης