Κατεβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών & Παιδείας πατώντας εδώ

Με τις διατάξεις της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται ο σκοπός, τα όργανα διαχείρισης καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης-οικονομικής διαχείρισης των υλοποιούμενων από τα ΕΠΑ.Λ. Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά τη χρονική περίοδο 2018-2021.

Για την παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση των Σχεδίων Δράσης προσδιορίζεται με την εν λόγω ΚΥΑ το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ με τις κατά τόπους Σχολικές Επιτροπές και καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του «ΝΟΗΣΙΣ» και των Σχολικών Επιτροπών.