Δράσεις

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

link_ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

http://1epal-korop.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3A2020-10-01&catid=33%3A2014-07-04-09-35-23&lang=el