ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Αrduino και υπολογιστης

Σκοπός της Δράσης είναι η υλοποίηση κυκλωμάτων αναπαραγωγής νοτών με κίνηση στο χώρο και η υλοποίηση μιας εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει μουσικό όργανο για την αναπαραγωγή της αντίστοιχης νότας. Η κίνηση θα γίνεται αντιληπτή από αισθητήρες και θα ενεργοποιεί την αντίστοιχη νότα.

Η υλοποίηση, από την ομάδα των μαθητών και τους καθηγητές, της πλατφόρμας για την δημιουργία ηλεκτρονικής μουσικής με χρήση arduino και λογισμικού με χρήση της γλώσσας python αποδείχτηκε παιδαγωγικό παιχνίδι με οφέλη για τα παιδία, για τους εκπαιδευτικούς και για το σχολείο.

Back to list