Βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών για παραγωγή ξηρού προϊόντος και αιθέριων ελαίων

Σκοπός του έργου ήταν η εγκατάσταση βιολογικής καλλιέργειας αρωματικών φυτών στο έδαφος και σε γλάστρες. η παρασκευή βιολογικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και η παραγωγή ξηρού προϊόντος αρωματικών φυτών και αιθέριων ελαίων.  Οι μαθητές γνώρισαν και εφάρμοσαν τις Αρχές και Μεθόδους της Βιολογικής Γεωργίας ώστε να κατανοήσουν ότι η παραγωγή των προϊόντων ξεκινά στο χωράφι. Γνώρισαν μέσα από τη βιολογική καλλιέργεια των αρωματικών φυτών, τις πρακτικές της βιολογικής γεωργίας καθώς ιδιαίτερο μέλημά τους ήταν η αποκλειστική χρήση οργανικών αγροτικών πρακτικών και η εφαρμογή  βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας.

Back to list