ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ «Προβληματοκεντρική μάθηση σε περιβάλλον της πόλης με στόχο την ανάπτυξη πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών γνώσεων»

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Άρτας πραγματοποίησε πληθώρα δράσεων, μία εκ των οποίων ήταν η κατασκευή συστήματος κάθετης καλλιέργειας με μίνι φωτοβολταϊκό και inverter στην εποχή του Internet of Things. Ένας κάθετος σωλήνας, pvc Φ200, διαμορφώθηκε κατάλληλα, ώστε κάθετα τοποθετημένος να δέχεται φυτά. Τοποθετήθηκαν αισθητήρες που ελέγχουν τη θερμοκρασία και την υγρασία και οι τιμές αυτές αποστέλλονται σε Web Server (Internet of things). Επιπλέον, τοποθετήθηκε στην οροφή, φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο με inverter και μπαταρία. Σκοπός της Υποδράσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τις συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μία ακόμη Υποδράση περιελάβανε την επίλυση προβλημάτων φυσικής σε πραγματικό χώρο της πόλης και συγκεκριμένα στο γεφύρι της Άρτας. Η βιωματική αυτή άσκηση έγινε με τη σύγκριση δύο αναβατών ποδηλάτων, που τρέχουν με διαφορετικές ταχύτητες κατά μήκος της γέφυρας. Επίσης, μελετήθηκε η σύγκριση αναβατών ποδηλάτων που τρέχουν με ίσες ταχύτητες, αλλά σε  αντίθετες κατευθύνσεις, με σκοπό να διερευνηθεί σε ποιο σημείο του γεφυριού αυτοί θα συναντηθούν.

Τέλος, το ΕΠΑΛ ασχολήθηκε με την κατασκευή στάθμευσης ποδηλάτων από κοιλοδοκούς και σιδηροσωλήνες, οι οποίοι μετρήθηκαν, κόπηκαν και βάφτηκαν με τη συμβολή μαθητών και καθηγητών. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια μηχανολογικών κατασκευών και συγκολλήσεων του σχολείου.

Back to list