ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κατερίνης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

Ο σκοπός της εγκατάστασης μετεωρολογικού σταθμού ήταν η συλλογή και καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων. Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που άπτονται των καιρικών φαινομένων και της κλιματικής σπουδαιότητας – αλλαγής, συνεργάστηκαν κατά το στάδιο της κατασκευής επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένο στόχο, ενώ ανέπτυξαν δεξιότητες σχετικές με την ειδικότητά τους και την τεχνική υποστήριξη.

Με την κατασκευή μικρής κερκίδας ο σκοπός ήταν η δημιουργία εστίας γύρω από τα «δεδομένα». Ο στόχος ήταν οι μαθητές να  αξιοποιήσουν μέσω της επαναχρησιμοποίησης, “άχρηστα” υλικά του σχολείου, να σχεδιάσουν με γνώμονα την αισθητική και την λειτουργικότητα και να αντιληφθούν στην πράξη την έννοια της συνεργασίας.

Back to list