«Μουσείο Βιοκλιματικής Τεχνολογίας»

Το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Θήρας αποτελεί τη μεγαλύτερη σχολική μονάδα στις Κυκλάδες με μαθητικό δυναμικό που ξεπερνά τους 400 μαθητές. Στα Σχέδια Δράσης 2020-2021 κατέθεσε πρόταση μελέτης και κατασκευής ενός Βιοκλιματικού Περιπτέρου με πολλαπλή χρησιμότητα συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του σε Βιοκλιματικό Μουσείο. Η κατασκευή βασίστηκε σε παραδοσιακές τεχνικές, φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες συνδυάζονται παράλληλα με σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική. Οι μαθητές της Α’ τάξης σε συνεργασία με τον Τομέα Δομικών Έργων και Μηχανολογίας επέλεξαν την τοποθεσία δίπλα ακριβώς στο θερμοκήπιο που κατασκευάστηκε στο Σχέδιο Δράσης 2019-2020. Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση του σκελετού, ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτόνομο σύστημα φωτισμού, και ολοκληρωμένου συστήματος ανεμογεννήτριας στην οροφή. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του Τομέα Γεωπονίας, τοποθετήθηκε αρδευτικό σύστημα στο υπάρχον θερμοκήπιο, το οποίο συνδέθηκε με το Βιοκλιματικό Περίπτερο από το οποίο τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος, ο χώρος μετατράπηκε σε Βιοκλιματικό Μουσείο, το οποίο χρησιμεύει και ως χώρος προβολής βιολογικών προϊόντων και τεχνολογιών.

Back to list