1ο ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ «Θεματικό Πάρκο Ελιάς – «ΘΥΡΕΑΤΙΣ ΓΗ»

Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε όλους τους επισκέπτες και δη τους μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ιστορία αλλά και τη λειτουργική υπόσταση των πλούσιων εκθεμάτων τόσο της λαογραφικής συλλογής όσο και του θεματικού πάρκου, επιθυμούμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία και την έκδοση ενός δίγλωσσου και ενημερωτικού φυλλαδίου και να τοποθετήσουμε κατάλληλες ενημερωτικές  πινακίδες στο χώρο του Θεματικού Πάρκου ώστε να διευκολύνεται το κοινό κατά την ξενάγησή του. Επιπλέον με τις καρτ ποσταλ επιχειρούμε να προβάλουμε τη Λαογραφική Συλλογή και το Θεματικό Πάρκο σε σημεία της περιοχής μας όπου φιλοξενούνται επισκέπτες.

Back to list