Ανοικτό Σχολείο. Ανοικτή Κοινωνία

Το 1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως σχολική κουλτούρα, καθώς το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών που φιλοξενεί ποικίλλει λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών μιλά την τουρκική ως πρώτη γλώσσα, ένα ποσοστό είναι βουλγαρικής καταγωγής και ένα άλλο προέρχεται από οικογένειες παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση ή της ομογένειας που επαναπατρίστηκαν. Σε αυτό το μωσαϊκό μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, το ΕΠΑΛ προσφέρει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Στα Σχέδια Δράσης 2020-2021 το σχολείο συμμετείχε με 4 Υποδράσεις δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια. Η 1η Υποδράση περιλάμβανε πληθώρα ενεργειών με σκοπό την προβολή τους σε οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια. Στη 2η Υποδράση, τεχνολογικής φύσης, οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών δημιούργησαν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με πληροφορίες για όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, χρήσιμες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Η 3η Υποδράση σκοπό είχε την παρασκευή θρεπτικού γεύματος- snack, υψηλής θρεπτικής αξίας με τη χρήση τοπικών αγροτικών προϊόντων. Τέλος, στην 4η Υποδράση, με χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς, οι μαθητές εκπόνησαν μελέτη και  διαμόρφωσαν χώρο πρασίνου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για ένα ευχάριστο περιβάλλον προς όφελος των εργαζομένων και για ένα υποστηρικτικό περιβάλλον θεραπείας των ασθενών. Για τη συνολική προβολή του Έργου στήθηκε περίπτερο σε εμφανές μέρος της πόλης με τριήμερη παρουσία. https://myalbum.com/album/3snP7xjXtUo2

Back to list