Μέθοδος διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Εκτύπωση τριών διαστάσεων

Οι μαθητές του 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού σε συνεργασία με τους καθηγητές τους πραγματοποίησαν ένα σύνολο υποδράσεων που αφορούσαν στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Οι μαθητές συνεργάστηκαν, τόσο εξ αποστάσεως, όσο και διά ζώσης σε ομάδες και εξοικειώθηκαν με τις νέες τεχνολογίες του 3d printing. Πιο συγκεκριμένα, έκαναν έρευνα για τα απαραίτητα υλικά και προχώρησαν στη συναρμολόγηση ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή, γεγονός που τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του και τον τρόπο συντήρησής του. Στη συνέχεια, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του απαραίτητου συνοδευτικού λογισμικού για την παραγωγή 3D μοντέλων. Πραγματοποιώντας τις κατάλληλες ενέργειες και ελέγχους κατάφεραν να κατασκευάσουν τα τρισδιάστατα μοντέλα τους και να τα παρουσιάσουν στο κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://1epal-kordel.thess.sch.gr/new/?p=245

Back to list