1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Η βιβλιοθήκη του σχολείου μου»

Αφορμή για τη δράση «Δημιουργώ τη βιβλιοθήκη του σχολείου μου» ήταν η δωρεά στο σχολείο από ιδιώτη δυόμιση χιλιάδων (2.500) βιβλίων και η έλλειψη βιβλιοθήκης για περίπου πεντακόσιους μαθητές (2 συστεγαζόμενα σχολεία).

Στο μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων οι μαθητές της Α΄ Τάξης με τη βοήθεια της Γ’ Τάξης, ειδικότητα Συστημάτων Αποθήκης και Εφοδιασμού ψηφιοποίησαν και καταλογογράφησαν τα βιβλία σε θεματικές ενότητες.

Οι μαθητές  επιμελήθηκαν και σχεδίασαν την αισθητική εικόνα του χώρου. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με μαθητές του συστεγαζόμενου 1ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Η συνεργασία αυτή θα προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των μαθητών των 2 σχολείων. Ένα τμήμα της βιβλιοθήκης, λειτουργεί δανειστικά και οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ανέλαβαν την οργάνωση και διαχείριση του δανειστικού τμήματος με τους όρους δανεισμού και λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα επειδή τα βιβλία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ερευνητές και από ανθρώπους που έχουν ειδικό ενδιαφέρον, ο κατάλογος με τα βιβλία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου και οι ώρες και οι όροι της βιβλιοθήκης για το εξωσχολικό κοινό έγιναν γνωστοί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Back to list