1ο ΕΠΑΛ Λάρισας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

Στη γεωργία, αλλά και γενικότερα τον πρωτογενή τομέα, απαιτείται σήμερα η εμπλοκή τεχνικών με διεπιστημονικές γνώσεις σε πλήθος θεματικών αντικειμένων.

Σκοπός του έργου ήταν η συνεργασία των μαθητών  του τομέα Γεωπονίας στην επιλογή του χώρου εγκατάστασης του μετεωρολογικού σταθμού στη βάση της ορθής λήψης των δεδομένων και την λειτουργία αυτού. Αφού έγινε η  επιλογή του χώρου σε σημείο του σχολείου που θα λαμβάνονται τα μετεωρολογικά στοιχεία, χωρίς αυτά να επηρεάζονται από το δομημένο περιβάλλον, τοποθετήθηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού. Οι μαθητές εργάστηκαν με τα όργανα από τα οποία αποτελείται το μετεωρολογικό σύστημα (αισθητήριο θερμοκρασίας, βροχόπτωσης κτλ.), και προχώρησαν στη σχετική συνδεσμολογία ώστε να λαμβάνονται τα δεδομένα και να δίνεται η πληροφορία για αυτοματοποιημένη άρδευση.

Back to list