Διάχυση αποτελεσμάτων προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

Στο πλαίσιο της δράσης διοργανώθηκε εκδήλωση με τη συνεργασία των μαθητών, του συλλόγου των διδασκόντων και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το σύνολο των δράσεων του πιλοτικού προγράμματος ΜΝΑΕ και τα αποτελέσματα του προγράμματος ERASMUS+, στα οποία συμμετείχε το σχολείο. Σκοπός της εκδήλωσής ήταν τόσο η προβολή των δράσεων στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές, όσο και η προβολή του ίδιου του σχολείου και των ειδικοτήτων που παρέχει.

Back to list