1ο Εσπερινό Αιγάλεω «Το ΕΠΑΛ της Δημιουργίας»

Με την ομαδική τους εργασία σχεδιασμού και κατασκευής ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή – 3D Printer οι μαθητές έκαναν μια περιήγηση στη μέθοδο προσθετικής κατασκευής όπου κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού,  τριών διαστάσεων στερεά αντικείμενα, που θα προέλθουν  από ένα ψηφιακό αρχείο. Στη συνεχεία, κατέγραψαν τα πεδία εφαρμογής των 3D Printer και περιέγραψαν την αρχή λειτουργίας τους. Μελέτησαν επίσης,  την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και την λογική του αυτόματου ελέγχου και των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση των δεδομένων από τις εξόδους των αισθητηρίων και μετατροπής τους σε εκτυπωμένα αντικείμενα. Τέλος, επισημάνθηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την κατασκευή ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή  και προχώρησαν στην τρισδιάστατη εκτύπωση ιδιαίτερων αντικειμένων.

https://mnae.noesis.edu.gr/σχεδιασμός-και-κατασκευή-τρισδιάστ/

Back to list