Η τέχνη εισβάλλει στο σχολείο μας και το μεταμορφώνει

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ Νικήτης υλοποίησαν υποδράση, η οποία σκοπό είχε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τέχνη και να την εκτιμήσουν ως αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσω της διδασκαλίας θεματικών ενοτήτων διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Αγγλικά, Πληροφορική) τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να έρθουν σε επαφή με την έννοια της τέχνης, να αντιληφθούν τον πολυτροπικό χαρακτήρα με τον οποίο επιδρούν τα έργα αυτά στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης και ατομικής/συλλογικής ταυτότητας. Επίσης, οι μαθητές επέλεξαν έργα τέχνης που εκφράζουν προβληματισμούς για τις κοινωνίες της εποχής της δημιουργίας τους, τα οποία και συμπεριελήφθησαν σε μία “φυσική” έκθεση που δημιουργήθηκε στο χώρο του σχολείου,  παράλληλα με μια “ψηφιακή”. Οι μαθητές στο πλαίσιο της δράσης ενεπλάκησαν σε ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες και έμαθαν να προσεγγίζουν εποικοδομητικά την τέχνη.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.artsteps.com/profile/6053555d9b2adbda1b9cd160

Back to list