«Σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου οχήματος»

Οι μαθητές του σχολείου υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κατάφεραν να κατασκευάσουν σε μόλις 52 ημέρες όχημα με το όνομα «ΦΑΕΘΩΝ», το οποίο λειτουργεί υβριδικά, χρησιμοποιώντας θερμικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Ο τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών σε συνεργασία με τον τομέα της Μηχανολογίας δημιούργησε τα σχέδια για το όχημα, πρώτα σε χαρτί και ύστερα σε ηλεκτρονική μορφή σε AutoCad. Στην κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν και παλιά υλικά από τους χώρους τους σχολείου ως μία οικολογική προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα λήφθηκαν και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα με το κατασκευαστικό μέρος, οι μαθητές της ομάδας των σχεδιαστών ανέλαβαν να δημιουργήσουν λογότυπο, banner και ενημερωτικό φυλλάδιο. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκε δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με τη χρήσης εργαλείων ψηφιακής επικοινωνείας, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές.

Back to list