9ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Στόχος του έργου ήταν να σχεδιαστεί και να λειτουργεί στο σχολικό περιβάλλον ένας ηλεκτρονικός/ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων (DPVW – Distance Programmable Video Wall).

Η πρόσβαση σε αυτόν μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε φυλλομετρητή (browser) ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως laptop, tablet και smartphone.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό «εργαλείο», στο οποίο οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν σκέψεις σχετικά με θέματα της επιλογής τους. Μοιάζει με ένα κομμάτι χαρτί, με έναν πίνακα ανακοινώσεων, με τη διαφορά ότι είναι ηλεκτρονικός και κρεμασμένος σε ευδιάκριτο σημείο μέσα στο κτίριο της σχολικής μονάδας.

Η εφαρμογή επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του πίνακα ανακοινώσεων από πολλούς διαφορετικούς χρήστες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν υλικό σ’ αυτόν. Επιπλέον, ο δημιουργός του πίνακα μπορεί να καθορίσει δικαιώματα πρόσβασης για συγκεκριμένους χρήστες ή να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση σε οποιονδήποτε.

Στον πίνακα μπορούν να αναρτηθούν πληροφορίες:

  • Κειμένου
  • Φωτογραφίας και λεζάντας που την αφορά
  • Video

Η ποσότητα της πληροφορίας και η ποιότητα της αναπαράστασης, ευκρίνειας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μέγεθος της αναπαράστασης των matrix των leds που τον απαρτίζουν.

Στο έργο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σειρά N συνεδεδεμένα  matrix των 32×64 leds. Θεωρητικά, η συνολική διάσταση του πίνακα μπορεί να είναι (32×64)xN leds.

Δείτε περισσότερα στην Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από τους συνετελεστές του έργου μαθητές και καθηγητές  στην διεύθυνση https://noticeboard-school.blogspot.com/

Ο Ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων έχει ήδη εγκατασταθεί και είναι σε πλήρη λειτουργία  στο κτίριο του 9ου ΕΠΑΛ Αθήνας, Δράκοντος 4, Ακαδ. Πλάτωνος, Αθήνα

Back to list