2ο ΕΠΑΛ Κιλκίς- «Εκπαίδευση και Ζωή»

Οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς πραγματοποίησαν 4 Υποδράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης τους. Σκοπός της πρώτης Υποδράσης ήταν η δημιουργία ενός ‘Δωματίου Απόδρασης’ (Escape Room) που θα λειτουργεί σαν χώρος μάθησης και διασκέδασης ταυτόχρονα. Οι μαθητές, μέσα από την Υποδράση κατανόησαν την σύνδεση των γνώσεων που αποκτούν στο σχολείο με τις απαιτήσεις επίλυσης προβλημάτων, δημιούργησαν γρίφους και κατασκευές και διαπίστωσαν τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα και καταστάσεις. Επίσης, οι μαθητές εμπλούτισαν το περιεχόμενο του escape room με κατασκευές που σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτοτελώς για τους εκπαιδευτικούς γρίφους του δωματίου απόδρασης με τη βοήθεια της τεχνολογίας τρισδιάστατου εκτυπωτή. Ο τελικός σκοπός είναι το δωμάτιο απόδρασης να είναι ανοιχτό στη σχολική κοινότητα του νομού και θα προσκαλούνται ομάδες μαθητών και από άλλα σχολεία να ‘παίξουν’ σε αυτό. Στη δεύτερη Υποδράση «Ανοιχτό σχολείο – Η Γνώση Αλλιώς», διοργανώθηκαν ημερίδες που αφορούσαν  κυρίως προβλήματα των εφήβων (‘Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα – αντισύλληψη στην εφηβεία’, ‘Εξάρτηση : ανθρώπινη ανάγκη ή εγκλωβισμός ;’), την αναγκαιότητα της σχολαστικής τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (‘Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία – Επαγγελματικοί κίνδυνοι’). Στην τρίτη υποδράση «Ανακύκλωση – Η Ζωή Αλλιώς» οι μαθητές δημιούργησαν υποδομές υποδοχής ανακυκλώσιμων υλικών στο σχολείο. Συλλέχθηκαν και διαχωρίστηκαν χαρτί, πλαστικό (κυρίως καπάκια που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα), μπαταρίες, λαμπτήρες και παλιές ηλεκτρονικές μικροσυσκευές. Αρχικά έγινε μια πρώτη επιλογή έτσι ώστε όσες προς απόρριψη συσκευές ήταν επισκευάσιμες, προωθήθηκαν στα εργαστήρια του τομέα ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής του σχολείο για έλεγχο, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. Οι υπόλοιπες πήταν το δρόμο της ανακύκλωσης σε συνεργασία με εταιρίες που διαχειρίζονται τέτοια υλικά όπως και με τον Δήμο Κιλκίς. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διάχυσης του έργου του σχολείου με τίτλο «Γνωρίστε μας,  Μάθετε για Εμάς».

Back to list