2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΕΤΡΩ ΣΩΣΤΑ»

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των δυο ατόμων. Κάθε ομάδα ήρθε σε επαφή με την μέθοδο μέτρησης μήκους διάφορων αντικειμένων η οποία πραγματοποιήθηκε με διαφορετικά όργανα μέτρησης. Η δυσκολία μέτρησης με ακρίβεια μικρών μηχανολογικών εξαρτημάτων θα κρίνει αναγκαία την μέτρηση αυτών με το παχύμετρο. Στη δεύτερη φάση, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το παχύμετρο και όλους τους τρόπους μέτρησης, την κλίμακα του βενιέρου κ.α.. Έπειτα,  άρχισε η κατασκευή του παχύμετρου. Δόθηκαν σε κάθε μαθητή ξεχωριστά σε χαρτόνι τα εξαρτήματα του παχύμετρου και αποτυπώθηκαν στο μακετόχαρτο. Έκοψαν τα επιμέρους κομμάτια και το λείαναν, ώστε να έρθει στις επιθυμητές διαστάσεις. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και η κατασκευή του βερνιέρου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη συναρμογή ανάμεσα στο σώμα και το βερνιέρο και του μετρητή βάθους με τον βερνιέρο. Στην τελευταία φάση, κόπηκαν, βάφτηκαν και συναρμολογήθηκαν, όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παχύμετρου, και κολλήθηκε η κλίμακα. Το κάθε παχύμετρο μπήκε σε ειδική θήκη από κόλλες Α3 και περιέχουν οδηγίες χρήσης γραμμένες από τους μαθητές.

Δείτε περισσότερα στην σελίδα του σχολείου:

http://2epal-aigal.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=85&Itemid=160

Back to list