Ρομποτική και εκπαίδευση STEΑM

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου πήρε μέρος στο πρόγραμμα, με το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Ρομποτική και εκπαίδευση STEΑM». Η πρώτη υποδράση με τίτλο, «Ημερίδα προβολής του σχολείου και διάχυσης αποτελεσμάτων Σχεδίου Δράσης μέσω Live Streaming», έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για ένα live streaming. Η δεύτερη υποδράση έπειτα, με τίτλο «Εκπαιδευτικά παιγνίδια με Raspberry Pi 400», προσέφερε στους μαθητές εξοικείωση με πλατφόρμες PC για προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών (Scratch, Python, App Inventor, Internet of Things [IoT]). Επίσης, οι μαθητές κατασκεύασαν  εκπαιδευτικά παιγνίδια με τον προγραμματισμό σε περιβάλλοντα γλωσσών ανοικτού κώδικα. Κατά την υποδράση 3 τέλος, με τίτλο «Ρομποτική με Arduino» οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τα ηλεκτρονικά και τον προγραμματισμό, ήρθαν σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής και συστήματα αυτοματισμού, ενεργοποίησαν κινητήρες με ψηφιακά σήματα και αισθητήρες φωτός και αξιοποίησαν τεχνικές επίλυσης προβλήματος για να διατυπώνουν υποθέσεις και να ελέγχουν την ορθότητά τους.

Η διάχυση του έργου πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Back to list